Vyvěšeno od: order order Vyvěšeno do: order order Dokument: order order Zodpovídá: order order
2015-08-03 2015-12-31Aktualizace seznamů nedostatečně identifikovaných vlastníků - Úřad pro zastupování státu ve věcech m
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Pacov.XLSX
Čechová
2015-09-25 2015-12-03Dražební vyhláška - Povinná: Ďuráčová
Povinná: Ďuráčová
U27402-10-0028-101115094918.PDF
U27402-10-0082-150922112158.PDF
Čechová
2015-10-29 2015-12-11Dražební vyhláška - Povinný: Zíka, Dobrá Voda
Povinný: Zíka, Dobrá Voda
U605-14-0067-151023121204.PDF
Čechová
2015-10-30 2016-01-01UPOZORNĚNÍ vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - na ořež popř. odstranění dřevin ohrožují
na ořež popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy
Upozornění vlatníkům na ořez dřevin.PDF
Čechová
2015-10-30 2015-12-10Dražební vyhláška - opravné usnesení - povinná: Hlaváčková Helena, Obrataň
povinná: Hlaváčková Helena, Obrataň
Usnesení - záloha_29. 10. 2015_1041.PDF
Čechová
2015-10-30 2015-12-10Dražební vyhláška - povinná: Hlaváčková Helena, Obrataň
povinná: Hlaváčková Helena, Obrataň
Dražební vyhláška elektronická _26. 10. 201....PDF
Čechová
2015-11-02 2016-01-01Seznam Nedostatečně identifikovaných vlastníků
Pacov.XLSX
Čechová
2015-11-11 2015-12-12Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí - "Program zlepšování kvali
"Program zlepšování kvality ozvduší Zóna CZ06Z-JIHOVÝCHOD"
oznámení o návrhu koncepce - Program zlepšování kvality ozvudší Zóna CZ06Z-JIHOVÝCHOD.DOC
Čechová
2015-11-12 2015-12-02Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení do DS O1525664~bvB023.DOC
Čechová
2015-11-13 2015-12-15Zveřejnění náStanovisko Ministerstva životního prostředí - k návrhu koncepce "Komplexní aktualizace
k návrhu koncepce "Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015"
Stanovisko_KA_VaK_KV.PDF
Čechová
2015-11-23 2015-12-09Záměr změny nájemní smlouvy
zemědělské pozemky k.ú. Pacov
záměr změny zemědělské pozemky Pacov VOD.DOC
Plášilová
2015-11-23 2015-12-09Záměr změny nájemní smlouvy
zemědělské pozemky k.ú. Jetřichovec
záměr změny zemědělské pozemky jetřichovec.DOC
Plášilová
2015-11-23 2015-12-09Záměr změny nájemní smlouvy
zemědělské pozemky k.ú. Velká Rovná
záměr změny zemědělské pozemky Velká Rovná.DOC
Plášilová
2015-11-23 2015-12-09Záměr změny nájemní smlouvy
zemědělské pozemky k.ú. Zhoř u Pacova
záměr změny zemědělské pozemky Zhoř.DOC
Plášilová
2015-11-23 2015-12-09Záměr změny nájemní smlouvy
zemědělské pozemky k.ú. Bedřichov u Zhořce
záměr změny zemědělské pozemky Bedřichov.DOC
Plášilová
2015-11-23 2015-12-09Záměr změny nájemní smlouvy
záměr změny zemědělské pozemky roučkovice.DOC
Plášilová
2015-11-23 2015-12-04Upozornění na uložení písemnosti - Dočekal Jiří, nar. 1977
Dočekal Jiří, VS 6176
13585 2015.PDF
Sůvová
2015-11-23 2015-12-04Upozornění na uložení písemnosti - Čičák Dušan, nar. 1960
Čičák Dušan, VS 7363
13565 2015.PDF
Sůvová
2015-11-23 2015-12-04Upozornění na uložení písemnosti - Dvořák Alan, nar. 1979
Dvořák Alan, VS 3551
13588 2015.PDF
Sůvová
2015-11-23 2016-01-15Informace - Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016
Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016
KH_letak_DatS.PDF
Čechová
2015-11-23 2015-12-04Upozornění na uložení písemnosti - Albert Pavol, nar. 1989
Albert Pavol, VS 5725
13527 2015.PDF
Sůvová
2015-11-23 2015-12-04Upozornění na uložení písemnosti - Dvořák Daniel, nar. 1981
Dvořák Daniel, VS 5466
13591 2015.PDF
Sůvová
2015-11-23 2015-12-04Upozornění na uložení písemnosti - Dvořák Marcel, nar. 1983
Dvořák Marcel, VS 5284
13595 2015.PDF
Sůvová
2015-11-24 2015-12-05Upozornění na uložení písemnosti - Habich Miroslav, nar. 1971
Habich Miroslav, VS 2956
13630 2015.PDF
Sůvová
2015-11-24 2015-12-05Upozornění na uložení písemnosti - Hentschel Jaroslav, nar. 1969
Hentschel Jaroslav, VS 6654
13655 2015.PDF
Sůvová
2015-11-24 2015-12-10Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Vodice u Táborra
Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Vodice u Táborra
SKMBT_C224e15112311520.PDF
Čechová
2015-11-24 2015-12-10Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení
insolvenční řízení, Kozojed, Lukavec
SpSPriloha(1).PDF
Čechová
2015-11-24 2016-01-21Dražební vyhláška - povinná: Zdeňka Malčeková, Pacov
povinná: Zdeňka Malčeková, Pacov
050068091.PDF
Čechová
2015-11-24 2015-12-10Vodovod Čáslavsko - Kopaniny (veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení)
VODOVOD ČÁSLAVSKO - KOPANINY
2015-06923.PDF
Kapalín
2015-11-25 2015-12-11Záměr pachtu nemovitého majetku města
zemědělské pozemky k.ú. Pacov
záměr pacht.DOC
Plášilová
2015-11-25 2015-12-11Záměr prodeje nemovitého majetku města
část par.č. 30 a par.č. 495/1 k.ú. Velká rovná
záměr prodeje .DOC
Plášilová