Vyvěšeno od: order order Vyvěšeno do: order order Dokument: order order Zodpovídá: order order
2015-02-09 2015-03-11Závěr zjišťovacího řízení - Novostavba stáje pro krávy na sucho - Pacov
Novostavba stáje pro krávy na sucho - Pacov
Novostavba stáje pro krávy na sucho-závěr ZŘ.PDF
Čechová
2015-02-09 2015-03-11Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Odchovna telat a hnojiště - Pošná"
Zahájení zjišťovacího řízení záměru.PDF
Čechová
2015-02-10 2015-04-01Oznámení o zahájení řízení o změně č.2 územního plánu Pacov
Změna č.2 ÚP Pacov
Oznámení zahájení řízení.PDF
Strnad
2015-02-18 2015-03-20Dražební vyhláška - povinná: Flígrová R.
povinná: Flígrová R.
1019913230.PDF
Čechová
2015-02-18 2015-03-20Dražební vyhláška - povinná: Flígrová R.
povinná: Flígrová R.
1019913231.PDF
Čechová
2015-02-19 2015-03-07Veřejnoprávní smlouvy (projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona o přestupcích)
Bratřice, Buřenice,Důl, Eš, Kámen, Lesná, Obrataň, Pošná, Salačova Lhota,Samšín, Vyklantice, Zhořec
VPS 1.PDF
VPS 2.PDF
Zabloudilová
2015-02-19 2015-03-22Závěr zjišťovacího řízení - Národní plán povodí Labe
Národní plán povodí Labe
ZZR_NPP_Labe.PDF
Čechová
2015-02-24 2015-03-11Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Pacov ul. Dlouhá
Mail s oznámením bezproudí.PDF
Plášil
2015-02-24 2015-03-11Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Pacov ul. Svatojánská
Mail s oznámením bezproudí.PDF
Plášil
2015-02-27 2015-03-17Vodovod Čáslavsko - Kopaniny (oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání)
VODOVOD ČÁSLAVSKO - KOPANINY
2015-01959.PDF
situace parcel se zákresem stavby.PDF
Brabec
2015-03-02 2015-04-02Závěr zjišťovacícho řízení - Odchovna telat a hnojiště - Pošná
Odchovna telat a hnojiště - Pošná
Odchovna telat a hnojiště - Pošná - závěr zjišťovacího řízení.PDF
Čechová
2015-03-02 2015-03-26Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - k.ú. Roučkovice
Oznámení-k.ú. Roučkovice.PDF
Čechová
2015-03-02 2015-04-03Dražební vyhláška - povinný: KIMOS Lesy s.r.o.
povinný: KIMOS Lesy s.r.o.
DV Roučkovice P.PDF
Čechová
2015-03-03 2015-04-03Stanovisko k návrhu koncepce "Program rozvoje Kraje Vysočina 2015-2018"
Stanovisko_PRKV_2015_2018.PDF
Čechová
2015-03-05 2015-04-05Závěr zjišťovacího řízení "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
ZZR_PpZPR_Labe.PDF
Čechová
2015-03-05 2015-03-21Revitalizační území "Na Krajním vrchu" - usnesení zastavení řízení oodstranění stavby
Revitalizace území "Na Krajním vrchu"
2014-06446.PDF
Kapalín
2015-03-05 2015-03-25Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Velká Rovná - levá strana od trafostanice k čp. 6
Mail s oznámením bezproudí.PDF
Plášil
2015-03-06 2015-03-24Rozhodnutí o zrušení honitby a uznání nové honitby
2014-14394.PDF
Honitba_StražištěII_mapa.PDF
Kačer