Vyvěšeno od: order order Vyvěšeno do: order order Dokument: order order Zodpovídá: order order
2015-04-07 2015-06-23Veřejná vyhláška, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje
18198_2015-MZE-15120.PDF
návrh OOP NPP Labe.PDF
návrh OOP NPP Odry.PDF
návrh OOP NPP Dunaje.PDF
Seznam obcí v povodí Labe.PDF
Seznam obcí v povodí Odry.PDF
Seznam obcí v povodí Dunaje.PDF
Soubor 8
Soubor 9
Soubor 10
Čechová
2015-04-27 2015-06-02Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů
zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů
00304013_dne_0515_1500935020.PDF
Čechová
2015-04-28 2015-06-02Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Obratań
SPU_221283_2015_520100_Cermak.PDF
Čechová
2015-05-18 2015-06-03Veřejná vyhláška - stavební povolení "Opravy MK, Obrataň"
vydání stavebního povolení, Obrataň, stavební úpravy MK v obci
2014-05589.PDF
Papežová
2015-05-18 2015-06-03Záměr výpůjčky nemovitého majetku města
bývalý pivovar
záměr výpujčky.DOC
Plášilová
2015-05-18 2015-06-03Záměr darování nemovitého majetku města
část par.č. 427 k.ú. Eš
záměr daru .DOC
předmět daru.PDF
Plášilová
2015-05-18 2015-06-03Záměr prodeje nemovitého majetku města
záměr prodeje.DOC
Plášilová
2015-05-18 2015-06-03Záměr prodeje nemovitého majetku města
část par.č. 23 k.ú. Roučkovice
záměr prodeje.DOC
Plášilová
2015-05-21 2015-06-06Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - "Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období
"Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025"
SKMBT_C224e15052109400.PDF
Čechová
2015-05-22 2015-06-03ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - Dodávka kovového nábytku a pracovních stolů - dodatečné info
Dodatečné informace č. 1.PDF
Priloha c. 3 - navrh kupni smlouvy.DOC
Priloha c. 3 - navrh kupni smlouvy.PDF
Kocour
2015-05-22 2015-06-09veřejná vyhláška, stavební povolení "Pacov - ul. Malovcova, Hronova, Španovského - stavební úpravy"
stavební povolení, stav. úpravy - ul. Malovcova, Hronova, Španovského
2015-03388.PDF
Papežová
2015-05-28 2015-07-16Dražební vyhláška - povinný: Michal Mareš
povinný: Michal Mareš
Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo).PDF
Čechová
2015-05-29 2015-06-16Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Stražiště - 2014
20150528 Závěrečný účet SOM Stražiště 2014.PDF
Čechová