Vyvěšeno od: order order Vyvěšeno do: order order Dokument: order order Zodpovídá: order order
2014-12-04 2014-12-23Výběrové řízení na pozici vedoucícho úřdníka - vedoucí odboru dopravy
oznámení na úřední desku.DOC
Čechová
2014-12-10 2014-12-28Záměr změnit nájemní smlouvu - zemědělské pozemky k.ú. Roučkovice
zemědělské pozemky v k.ú. Roučkovice
záměr změny nájemní smlouvy - zemědělské pozemky k.ú. Roučkovice.DOC
Plášilová
2014-12-10 2014-12-28Záměr změnit nájemní smlouvu - zemědělské pozemky k.ú. Jetřichovec
zemědělské pozemky v k.ú. Jetřichovec
záměr změny nájemní smlouvy - zemědělské pozemky k.ú. Jetřichovec.DOC
Plášilová
2014-12-10 2014-12-28Záměr změnit nájemní smlouvu - zemědělské pozemky k.ú. Velká Rovná
zemědělské pozemky v k.ú. Velká Rovná
záměr změny nájemní smlouvy - zemědělské pozemky k.ú. Velká Rovná.DOC
Plášilová
2014-12-10 2014-12-28Záměr změnit nájemní smlouvu - zemědělské pozemky k.ú. Zhoř u Pacova
zemědělské pozemky v k.ú. Zhoř u Pacova
záměr změny nájemní smlouvy - zemědělské pozemky k.ú. Zhoř u Pacova.DOC
Plášilová
2014-12-10 2014-12-28Záměr změnit nájemní smlouvu - zemědělské pozemky k.ú. Bedřichov u Zhořce
zemědělské pozemky v k.ú. Bedřichov u Zhořce
záměr změny nájemní smlouvy - zemědělské pozemky k.ú. Bedřichov u Zhořce.DOC
Plášilová
2014-12-12 2014-12-27Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav
0706p-doplněné datumy.DOC
Čechová
2014-12-12 2014-12-30Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav
0706p-doplněné.DOC
Čechová
2014-12-16 2015-01-02Záměr prodeje nemovitého majetku města - par.č. 2524/1 a 1842/2 k.ú. Pacov
par.č. 2524/1 a 1842/2 k.ú. Pacov
záměr prodeje .DOC
Plášilová
2014-12-16 2015-01-02Vyhláška - k podání přihlášky pohledávky
k podání přihlášky pohledávky
V000001.PDF
Čechová
2014-12-16 2015-01-16Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí "Program rozvoje K
návrh koncepce- PRKV.PDF
Čechová
2014-12-17 2015-01-16VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ "Stanovení změny ochranných pásem vodní nádrže Švihov na Želivce"
VYROZUMENI_O_PODANEM_ODVOLANI_A_ZADOST_O_VYJADRENI.PDF
Čechová