Vyvěšeno od: order order Vyvěšeno do: order order Dokument: order order Zodpovídá: order order
2015-05-28 2015-07-16Dražební vyhláška - povinný: Michal Mareš
povinný: Michal Mareš
Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo).PDF
Čechová
2015-06-04 2015-07-22Dražební vyhláška
Dražební vyhláška ze dne 3.6.2015.PDF
Čechová
2015-06-08 2015-07-25Veřejné projednání ÚP Kámen
ÚP Kámen
Oznámení - veřejné projednání ÚP Kámen.PDF
Strnad
2015-06-17 2015-07-17Upozornění na splatnost místních poplatků
místní poplatek ze psa a místním poplatek "za kom.odpad"
07199 2015.PDF
Sůvová
2015-06-22 2015-09-21Informace
2015 město Pacov.DOC
Čechová
2015-06-22 2015-07-23Závěr zjišťovacího řízení - "Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025"
"Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025"
ZZR_POH_Kraje_Vysocina.PDF
Čechová
2015-06-23 2015-07-09Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny územního plánu - Změna č. 2 územního plánu Pacov
Změna č. 2 územního plánu Pacov
SKMBT_C224e15062309000.PDF
Čechová
2015-06-24 2015-07-10Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - Polní cesta CV 11 v k.ú. Les
stavební povolení, Polní cesty CV 11 v k.ú. Lesná
2015-07124.PDF
Papežová
2015-06-24 2015-07-08Upozornění na uložení písemnosti - Šťastný Josef, nar. 1973
Šťastný Josef, VS 5203
07509 2015.PDF
Sůvová
2015-06-25 2015-07-08Upozornění na uložení písemnosti - Hrubý Tomáš, nar. 1977
Hrubý Tomáš, VS 4990
07582 2015.PDF
Sůvová
2015-07-01 2015-07-12Upozornění na uložení písemnosti - Slavíková Vladimíra, nar. 1967
Slavíková Vladimíra, VS 2725
07758 2015.PDF
Sůvová
2015-07-01 2015-07-17Rozhodnutí - opatrovnictví Anna Adamová, V. Chyška
opatrovnictví Anna Adamová, V. Chyška
SKMBT_C224e15070114510.PDF
Čechová
2015-07-02 2015-08-01Výběrové řízení - úředník/ce kanceláře starosty - výkon veřejné správy na úseku projednávání přestup
úředník/ce kanceláře starosty - výkon veřejné správy na úseku projednávání přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb. a přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Výběrové řízení - pracovník kanceláře starosty.DOC
Čechová