Vyvěšeno od: order order Vyvěšeno do: order order Dokument: order order Zodpovídá: order order
2015-03-12 2015-05-12Dražební vyhláška - povinný: Bronislav Vagenknecht
povinný: Bronislav Vagenknecht
CUP1431-EX 693411-97_DTR20150310_2355555255364196881.PDF
Čechová
2015-03-25 2015-05-14Dražební vyhláška - povinná Jana Kubíková, Praha
povinná Jana Kubíková, Praha
130030143.PDF
Čechová
2015-04-07 2015-05-08Zahájení zjišťovacího řízení záměru "OMD Hrádek"
Zahájení zjišťovacího řízení záměru-OMD Hrádek.DOC
Čechová
2015-04-07 2015-06-23Veřejná vyhláška, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje
18198_2015-MZE-15120.PDF
návrh OOP NPP Labe.PDF
návrh OOP NPP Odry.PDF
návrh OOP NPP Dunaje.PDF
Seznam obcí v povodí Labe.PDF
Seznam obcí v povodí Odry.PDF
Seznam obcí v povodí Dunaje.PDF
Soubor 8
Soubor 9
Soubor 10
Čechová
2015-04-07 2015-05-23Veřejné projednání ÚP Zhořec
ÚP Zhořec
Veřejné projednání ÚP Zhořec.PDF
Strnad
2015-04-13 2015-04-29Záměr prodeje nemovitého majetku města
záměr prodeje .DOC
Plášilová
2015-04-13 2015-04-29Záměr směny nemovitého majetku města
k.ú. Zhoř u Pacova
záměr směny .DOC
Plášilová
2015-04-13 2015-04-29Záměr prodeje nemovitého majetku města
par.č. 1922/15 a 2699/1 k.ú. Pacov
záměr prodeje.DOC
Plášilová
2015-04-13 2015-04-29Záměr prodeje nemovitého majetku města
st. 110/4 k.ú. Jetřichovec
záměr prodeje.DOC
Plášilová
2015-04-13 2015-04-29Záměr výpůjčky nemovitého majetku města
část par.č. 2567/1 k.ú. Pacov
záměr výpujčky .DOC
Plášilová
2015-04-13 2015-04-30Závěrečný účet 2014
Výrok auditora k přezkumu 2014.PDF
Příjmy, výdaje 2014 rozpočtově.PDF
Závěrečný účet 2014.PDF
Čechová
2015-04-14 2015-04-30Záměr směny nemovitého majetku města
pozemky k.ú. Velká Rovná
záměr směny .DOC
Plášilová
2015-04-14 2015-05-23Oznámení o přerušení dodávky el. energie, Pacov - ul. Starodvorská, Za Branou, U Parku, Saši Machova
Pacov - ul. Starodvorská, Za Branou, U Parku, Saši Machova, Jaroslava Humeše, ZŠ
Mail s oznámením bezproudí.PDF
Plášil
2015-04-14 2015-04-29Oznámení o přerušení dodávky el. energie, Pacov - ul. Starodvorská, Za Branou, U Parku, Saši Machova
Pacov - ul. Starodvorská, Za Branou, U Parku, Saši Machova, Jaroslava Humeše, ZŠ
Mail s oznámením bezproudí.PDF
Plášil
2015-04-14 2015-04-29ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - dodávka ICT vybyvení
Priloha č. 4 - technicka specifikace predmetu zakazky.DOC
Priloha č. 4 - technicka specifikace predmetu zakazky.PDF
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.DOC
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.PDF
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.DOC
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.PDF
Příloha č. 3- návrh kupní smlouvy.DOC
Příloha č. 3- návrh kupní smlouvy.PDF
Příloha č. 5 soupis .XLS
Příloha č. 5 soupis.PDF
Kocour
2015-04-14 2015-04-29ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - dodávka grafického lisu
Priloha č. 4 - technicka specifikace predmetu zakazky .PDF
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.DOC
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.PDF
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.DOC
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.PDF
Příloha č. 3- návrh kupní smlouvy.DOC
Příloha č. 3- návrh kupní smlouvy.PDF
Příloha č. 5 soupis .XLS
Příloha č. 5 soupis.PDF
výzva.PDF
Kocour
2015-04-14 2015-04-29ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - dodávka nábytku a vybavení pro výuku
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.PDF
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.PDF
Příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy.PDF
Příloha č. 4 - technicka specifikace predmetu zakazky.PDF
Příloha č. 5 - soupis.PDF
výzva.PDF
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.DOC
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.DOC
Příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy.DOC
Příloha č. 5 - soupis .XLS
Kocour
2015-04-14 2015-04-29ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - dodávka kovového nábytku a pracovních stolů
Priloha č. 4 - technicka specifikace predmetu zakazky.PDF
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.DOC
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.PDF
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.PDF
Příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy.PDF
Příloha č. 5 soupis krycí list soupisu.PDF
Příloha č. 5 soupis.PDF
výzva.PDF
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.DOC
Příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy.DOC
Kocour
2015-04-14 2015-04-29ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - dodávka nářadí pro výuku dílen
Priloha č. 4 - technicka specifikace .DOC
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky .DOC
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.DOC
Příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy.DOC
Příloha č. 5 - soupis .XLS
Priloha č. 4 - technicka specifikace .PDF
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky .PDF
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.PDF
Příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy.PDF
Příloha č. 5 - soupis krycí list.PDF
Kocour
2015-04-15 2015-04-30ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život"- dodávka nástrojů pro výuku dílen
Priloha č. 4 - technicka specifikace .DOC
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky .DOC
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.DOC
Příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy.DOC
Příloha č. 5 - soupis .XLS
Priloha č. 4 - technicka specifikace .PDF
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky .PDF
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.PDF
Příloha č. 3 - návrh kupní smlouvy.PDF
Příloha č. 5 - soupis.PDF
Kocour
2015-04-15 2015-05-01Veřejnoprávní smlouva (projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona o přestupcích)
doc20150415085152.PDF
Zabloudilová
2015-04-17 2015-05-01ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - dodávka keramické pece
Priloha č. 4 - technicka specifikace predmetu zakazky .PDF
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.PDF
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.PDF
Příloha č. 3- návrh kupní smlouvy.PDF
Příloha č. 5 soupis.PDF
výzva.PDF
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.DOC
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.DOC
Příloha č. 3- návrh kupní smlouvy.DOC
Příloha č. 5 soupis .XLS
Kocour
2015-04-17 2015-05-02Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města - 2/2015
2/2015
pozvánka.DOC
Čechová
2015-04-17 2015-05-01ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - dodávka válcovací stolice
Priloha c. 3- navrh kupni smlouvy.PDF
Priloha č. 4 - technicka specifikace predmetu zakazky .PDF
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.PDF
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.PDF
Příloha č. 5 soupis.PDF
vyzva.PDF
Priloha c. 3- navrh kupni smlouvy.DOC
Priloha č. 4 - technicka specifikace predmetu zakazky .DOC
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.DOC
Příloha č. 2 - čestné prohlášení.DOC
Příloha č. 5 soupis .XLS
Kocour
2015-04-20 2015-05-08Územní rozhodnutí - Vodovod Čáslavsko - Kopaniny
VODOVOD ČÁSLAVSKO - KOPANINY
2015-01959.PDF
celková situace A.PDF
celková situace B.PDF
Brabec
2015-04-22 2015-05-08ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - dodávka ICT vybyvení
Dodatečné informace.PDF
Kocour
2015-04-23 2015-05-12Záměr pachtu nemovitého majetku města
par.č. 176/3 k.ú. Pacov
záměr pacht.DOC
Plášilová
2015-04-24 2015-05-12ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - dodávka ICT vybyvení
Dodatečné informace č. 2.PDF
Kocour
2015-04-24 2015-05-09ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - dodávka ICT vybyvení
Dodatečné informace č. 3.PDF
Kocour