Vyvěšeno od: order order Vyvěšeno do: order order Dokument: order order Zodpovídá: order order
2015-06-22 2015-09-21Informace
2015 město Pacov.DOC
Čechová
2015-07-17 2015-09-15Majetkoprávní vypořádání užívaných pozemků
majetkoprávní vypořádání užívaných pozemků.DOC
Plášilová
2015-07-28 2015-09-09Dražební vyhláška
Dražební vyhláška
Dražební vyhláška.PDF
Buřičová
2015-08-03 2015-12-31Aktualizace seznamů nedostatečně identifikovaných vlastníků - Úřad pro zastupování státu ve věcech m
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Pacov.XLSX
Čechová
2015-08-13 2015-11-16UPOZORNĚNÍ vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - na ořež popř. odstranění dřevin ohrožují
na ořež popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy
Upozornění.PDF
Čechová
2015-08-17 2015-10-13Veřejné projednání ÚP Eš
ÚP Eš
Oznámení o zahájení řízení - veřejné projednání ÚP Eš.PDF
Strnad
2015-08-18 2015-09-18Dražební vyhláška - povinný: Michal Ryant, Praha
povinný: Michal Ryant, Praha
Dražební vyhláška_2013_2015-08-14_01-41.PDF
Čechová
2015-08-21 2015-09-08Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Marcel Dvořák, nar.03.03.1983
veřejná vyhláška II..PDF
Cihlářová
2015-08-21 2015-09-08Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina - o zrušení obodbí déle trvajícího nadměrného sucha
o zrušení obodbí déle trvajícího nadměrného sucha
KUJIP00S1TA8.PDF
Čechová
2015-08-24 2015-09-08Oznámení o přerušení dodávky el. energie, Pacov, Jana Autengrubera, nám. Svobody
Pacov, Jana Autengrubera, nám. Svobody
Mail s oznámením bezproudí.PDF
Plášil
2015-08-24 2015-09-08Oznámení o přerušení dodávky el. energie, Pacov - Ttucbába, Starodvorská
Pacov - Ttucbába, Starodvorská
Mail s oznámením bezproudí.PDF
Plášil
2015-08-24 2015-09-08Oznámení o přerušení dodávky el. energie, Pacov - Žižkova
Pacov - Žižkova
Mail s oznámením bezproudí.PDF
Plášil
2015-08-24 2015-09-08Oznámení o přerušení dodávky el. energie, Pacov - Žižkova
Pacov - Žižkova
Mail s oznámením bezproudí.PDF
Plášil
2015-08-24 2015-09-08Oznámení o přerušení dodávky el. energie, Pacov, Vejvarka
Pacov, Vejvarka
Mail s oznámením bezproudí.PDF
Plášil
2015-08-24 2015-09-08Oznámení o přerušení dodávky el. energie, Pacov, Vejvarka
Pacov, Vejvarka
Mail s oznámením bezproudí.PDF
Plášil
2015-08-24 2015-09-08Oznámení o přerušení dodávky el. energie, Velká Rovná - celá obec včetně samot
Velká Rovná - celá obec včetně samot
Mail s oznámením bezproudí.PDF
Plášil
2015-08-24 2015-09-08Oznámení o přerušení dodávky el. energie, Velká Rovná - celá obec včetně samot
Velká Rovná - celá obec včetně samot
Mail s oznámením bezproudí.PDF
Plášil
2015-08-27 2015-09-08Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
5/2015
Pozvanka05_obce.PDF
Čechová
2015-08-28 2015-09-15oznámení zahájení společného řízení - město Pacov - Mateřské centrum
MĚSTO PACOV - MATEŘSKÉ CENTRUM
2015-09467.PDF
koordinační situace.PDF
Klimešová
2015-08-28 2015-09-15Veřejná vyhláška - insolvenční řízení
insolvenční řízení, manžele Havlovi, Pacov
V000001.PDF
Čechová
2015-08-28 2015-09-15Usnesení o koknurzu - Jiřina Lipšová, Věžná, Pacov
Jiřina Lipšová, Věžná, Pacov
V000006.PDF
Čechová
2015-09-01 2015-09-17návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na MK a sil. III/12813 ve Velké Chyšc
stanovení dopravního značení - místní úpravy v k.ú. Velká Chyška - doplnění DZ
2015-09251.PDF
SKM_C224e15082809580.PDF
Papežová