Vyvěšeno od: order order Vyvěšeno do: order order Dokument: order order Zodpovídá: order order
2015-08-03 2015-12-31Aktualizace seznamů nedostatečně identifikovaných vlastníků - Úřad pro zastupování státu ve věcech m
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Pacov.XLSX
Čechová
2015-08-13 2015-11-16UPOZORNĚNÍ vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) - na ořež popř. odstranění dřevin ohrožují
na ořež popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy
Upozornění.PDF
Čechová
2015-08-17 2015-10-13Veřejné projednání ÚP Eš
ÚP Eš
Oznámení o zahájení řízení - veřejné projednání ÚP Eš.PDF
Strnad
2015-09-09 2015-10-23Dražební vyhláška
130030162.PDF
Čechová
2015-09-11 2015-10-12Závěr zjišťovacího řízení - Program zlepšování kvality ovzduší ZÓNA CZ06Z-JIHOVÝCHOD"
Program zlepšování kvality ovzduší ZÓNA CZ06Z-JIHOVÝCHOD"
ZZR_PZKO_Jihovychod.PDF
Čechová
2015-09-22 2015-10-23Dražební vyhláška + usnesení o odročení - povinný: Michal Ryant, Praha
povinný: Michal Ryant, Praha
Dražební vyhláška_2013_2015-08-14_01-41.PDF
Usnesení_17.9.2015_1546.PDF
Čechová
2015-09-25 2015-10-13Záměr výpůjčky nemovitého majetku města
část par.č. 1862/2
záměrvýpůjčky.DOC
Plášilová
2015-09-25 2015-10-13Záměr prodeje nemovitého majetku města
záměr prodeje.DOC
Plášilová
2015-09-25 2015-10-13Insolvenční řízení - Havlovi, Pacov
Havlovi, Pacov
V000005.PDF
Čechová
2015-09-25 2015-10-26Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí - "Plán pro zvládání povodň
"Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.DOC
Čechová
2015-09-25 2015-10-26Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí - "Plán odpadového hospodář
"Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025"
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina.DOC
Čechová
2015-09-25 2015-12-03Dražební vyhláška - Povinná: Ďuráčová
Povinná: Ďuráčová
U27402-10-0028-101115094918.PDF
U27402-10-0082-150922112158.PDF
Čechová
2015-09-30 2015-10-16Záměr prodeje nemovitého majetku města
část par.č. 495/1 a část par.č. 97/2 k.ú. Velká Rovná
záměr prodeje.DOC
Plášilová
2015-10-01 2015-10-17Záměr výpůjčky nemovitého majetku města
st. 2158, vč. budovy šaten k.ú Pacov
záměr výpujčky .DOC
Plášilová
2015-10-01 2015-10-17Záměr prodeje nemovitého majetku města
část par.č. 495/1 k.ú Velká Rovná
záměr prodeje.DOC
Plášilová
2015-10-01 2015-10-17veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v u
stanovení dopravního značení, Pacov, ul. Za Branou v Pacově
2015-07966.PDF
Papežová
2015-10-01 2015-11-02Návrh koncepce "Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku
"Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015"
Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodu a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015.DOC
Čechová
2015-10-05 2015-11-05Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí - "Národní plán povodí Labe
"Národní plán povodí Labe"
Zjišťovací řízení - oznámení o návrhu koncepce - Národní plán povodí labe.DOC
Čechová
2015-10-05 2015-11-05Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí - "Národní plán povodí Duna
"Národní plán povodí Dunaje"
Zjišťovací řízení - oznámení o návrhu koncepce - Národní plán povodí Dunaje.DOC
Čechová
2015-10-07 2015-10-23Záměr prodeje nemovitého majetku města
záměr prodeje.DOC
Plášilová
2015-10-07 2015-10-23Záměr směny nemovitého majetku města
k.ú. Pacov
záměr směny.DOC
Plášilová
2015-10-07 2015-10-23Město Pacov - Mateřské centrum (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení)
MĚSTO PACOV - MATEŘSKÉ CENTRUM
2015-09467.PDF
koordinační situace.PDF
Klimešová