Vyvěšeno od: order order Vyvěšeno do: order order Dokument: order order Zodpovídá: order order
2014-12-22 2015-02-19Dražební vyhláška - Sp. zn. 178 EX 1065/02-104 - povinný Jiří Banda
povinný Jiří Banda
0201065104.PDF
0201065105.PDF
Čechová
2015-01-06 2015-02-06Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje"
Národní plán povodí Dunaje.PDF
Čechová
2015-01-06 2015-02-06Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"
Národní plán povodí Labe.PDF
Čechová
2015-01-06 2015-02-06Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje"
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje.PDF
Čechová
2015-01-09 2015-02-09Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
oznameni PpZPR Labe.PDF
Čechová
2015-01-09 2015-02-09Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Novostavba stáje pro krávy na sucho-Pacov"
Zahájení zjišťovacího řízení záměru-Novostavba stáje pro krávy na sucho-Pacov.DOC
Čechová
2015-01-15 2015-01-31Usnesení z jednání Rady města č. 27/2014
Usnesení - Rada města č.27-2014.DOC
Čechová
2015-01-15 2015-01-31Usnesení z jednání Rady města č. 28/2014
Usnesení - Rada města č.28-2014.DOC
Čechová
2015-01-15 2015-01-31Usnesení z jednání Rady města č. 29/2014
Usnesení - Rada města č.29-2014.DOC
Čechová
2015-01-15 2015-01-31Usnesení z jednání Rady města č. 30/2014
Usnesení - Rada města č.30-2014.DOC
Čechová
2015-01-15 2015-01-31Usnesení z jednání Zastupitelstva města č. 7/2014
Usnesení - Zastupitelstvo města č. 7-2014.DOC
Čechová
2015-01-15 2015-01-31Oznámení o zahájení řízení o zrušení honitby a uznání nové honitby
2014-14394.PDF
Kačer
2015-01-15 2015-01-31oznámení o uložení písemnosti - Revitalizace území "Na Krajním vrchu" (tři pramenné rybníčky)
Revitalizace území "Na Krajním vrchu"
2014-06446.PDF
Kapalín
2015-01-16 2015-01-28Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
Pozvanka01_obce.PDF
Čechová
2015-01-16 2015-02-02Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Stražiště pro rok 2015
SKMBT_C224e15011609460.PDF
Čechová
2015-01-19 2015-01-30Upozornění na uložení písemnosti - Šťastný Josef, nar. 1973
Šťastný Josef, VS 5203
00636 2015.PDF
Sůvová
2015-01-19 2015-02-04Záměr prodeje nemovitého majetku města
par.č. 337, část par.č. 227/1 k.ú. Bedřichov u Zhořce
záměr prodeje.DOC
Plášilová
2015-01-23 2015-02-03Upozornění na uložení písemnosti - Slavíková Vladimíra, nar. 1967
Slavíková Vladimíra, VS 2725
00866 2015.PDF
Sůvová
2015-01-23 2015-02-10Záměr pronájmu nemovitého majetku
záměr pronájmu.DOC
Plášilová
2015-01-23 2015-02-10Usnesení - o návrhu insolvenčního řízení
o návrhu insolvenčního řízení
V000004.PDF
Čechová
2015-01-26 2015-02-13Výběrové řízení na pozici úředník/ce odboru dopravy - Výkon veřejné správy na úseku evidence řidičů
Výkon veřejné správy na úseku evidence řidičů a projednávání správních deliktů v jednotlivých oborech dopravy
výběrové řízení-pracovník odboru dopravy.PDF
Čechová
2015-01-26 2015-02-06Upozornění na uložení písemnosti - Rýva Josef, nar. 1968
Rýva Josef, VS 4701
01068 2015.PDF
Sůvová
2015-01-26 2015-02-06Upozornění na uložení písemnosti - Špaček Jaroslav, nar. 1959
Špaček Jaroslav, VS 2182
01090 2015.PDF
Sůvová
2015-01-26 2015-02-06Upozornění na uložení písemnosti - Tenkl Jiří, nar. 1963
Tenkl Jiří, VS 2403
01095 2015.PDF
Sůvová