Přejít na sekci :

Vyvěšeno od:
order order
Vyvěšeno do:
order order
Dokument:
order order
Zodpovídá:
order order
Sekce:
order order
2016-01-15 2019-01-15Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Pacovská lesní s.r.o.
Pacovská lesní s.r.o.
SKMBT_C224e16011508570.PDF
ČechováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-03-03 2016-06-04Informační leták - Veřejně prospěšné práce
leták (1).DOC
leták (2).DOC
ČechováTajemník Městského úřadu
2016-04-13 2019-04-13Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016
TJ Slavoj Pacov
1_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-15 2019-04-15Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2016
Farní charita Pacov
3_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-15 2019-04-15Smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2016
Spolek Rodinné centrum Sovička
4_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-15 2019-04-15Smlouva o poskytnutí dotace č. 11/2016
Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi
11_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-15 2019-04-15Smlouva o poskytnutí dotace č. 6/2016
Jaroslav Šafarik, Obrataň
6_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-15 2019-04-15Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2016
Trnávka Pacov
10_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-15 2019-04-15Smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2016
Centrum LADA
5_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-18 2019-04-18Smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2016
Pacovští Honzíci
9_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-19 2019-04-19Smlouva o poskytnutí dotace č. 15/2016
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec
15_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-19 2019-04-19Smlouva o poskytnutí dotace č. 13/2016
Pěvecký sbor SLAVÍK
13_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-19 2019-04-19Smlouva o poskytnutí dotace č. 14/2016
Mažoretky Pacov
14_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 32/2016
Český esperantský svaz
32_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 34/2016
Vojtěch Kudrna, Pacov
34_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 35/2016
Český rybářský svaz, Těchobuz
35_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2016
Český rybářský svaz, Pacov
12_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 19/2016
Myslivecký spolek Hubert Pacov
19_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 20/2016
FC Jatka Pacov
20_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2016
Automotoklub Pacov v ÚAMK
8_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 16/2016
Folklórní soubor Strážišťan
16_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-22 2019-04-22Smlouva o poskytnutí dotace č. 25/2016
ZO ČSOP PACOV
25_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-22 2019-04-22Smlouva o poskytnutí dotace č. 28/2016
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pacov I.
28_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-25 2019-04-25Smlouva o poskytnutí dotace č. 24/2016
Český svaz včelařů
24_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-25 2016-06-01Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2016
daň z nemovitých věcí 2016
00304013_dne_0515_1600863094.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-04-27 2016-06-02Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016
MF-Inf10_9.PDF
MF-Inf15_7.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-04-27 2019-04-27Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2016
Automotoklub Pacov v AČR
2_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-27 2019-04-27Smlouva o poskytnutí dotace č. 21/2016
Středisko rané péče SPRP České Budějovice
21_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-27 2019-04-27Smlouva o poskytnutí dotace č. 29/2016
Klub českých turistů - odbor Pacov
29_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-29 2016-05-30návrh zadání změny č. 1 územního plánu Lukavec a oznámení jeho projednání
Změna č.1 územního plánu Lukavec
2016-03866.PDF
StrnadOdbor výstavby
2016-04-29 2019-04-29Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 - zvýšení
TJ Slavoj Pacov
1_2016_2.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-29 2016-05-30Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
VSVAK_Město Pacov_00248789_2015-Pacov.PDF
VSVAK_Město Pacov_00248789_2015-Pacov-předaná.PDF
VSVAK_Město Pacov_00248789_2015-předaná-celkové.PDF
VSVAK_Město Pacov_00248789_2015-součtové.PDF
VSVAK_Město Pacov_00248789_2015-Velká Rovná.PDF
VSVAK_Město Pacov_00248789_2015-Velká Rovná-předaná.PDF
ČechováJiné dokumenty
2016-05-02 2016-06-02Závěrečný účet města Pacova za rok 2015
Přehled příjmů a výdajů 2015.PDF
Výrok auditora_závěrka 2015.JPEG
text k ZÚ 2015.PDF
ČechováFinanční odbor
2016-05-02 2019-05-02Smlouva o poskytnutí dotace č. 22/2016
FOKUS Vysočina
22_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-05-02 2019-05-02Smlouva o poskytnutí dotace č. 23/2016
APLA Jižní Čechy, z.ú.
23_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-05-02 2019-05-02Smlouva o poskytnutí dotace č. 33/2016
Centrum sociálních služeb Lukavec
33_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-05-02 2019-05-02Smlouva o poskytnutí dotace č. 27/2016
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Želiv 2 - psovodi
27_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-05-05 2016-12-31Aktualizace seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Pacov.XLSX
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-05-05 2016-06-06Zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce - "Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod - CZ06
"Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod - CZ06Z"
Stanovisko_PZKO_CZ06Z_Jihovychod.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-05-06 2016-06-06územní plán Pacov
Územní plán Pacov
2015-13938.PDF
Hodnoty.PDF
Limity.PDF
Problemy.PDF
Pacov RURU.PDF
Zamery.PDF
StrnadOdbor výstavby
2016-05-06 2016-06-22Opakované veřejné projednání Územního plánu Zlátenka
ÚP Zlátenka
Oznámení opakovaného VP - ÚP Zlátenka.PDF
StrnadOdbor výstavby
2016-05-11 2016-06-26Exekuční příkaz - Zdeně Černá
Zdeně Černá
EP - nemovitost s PM.PDF
ČechováDražby, exekuce
2016-05-11 2016-06-28Sdělení návrhu Územního plánu Pošná
ÚP Pošná
Sdělení návrhu Územního plánu Pošná.PDF
StrnadOdbor výstavby
2016-05-12 2016-06-23Oznámení o zahájení řízení o Aktualizaci a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje
Oznámení o zahájení řízení o Aktualizaci a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Veřejná vyhláška_oznámení zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR KrV.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-05-12 2019-05-12Smlouva o poskytnutí dotace č. 31/2016
Římskokatolická farnost Pacov
31_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-05-13 2016-05-31Vyhláška - oznámení o zahájení insolvenčního řízení
oznámení o zahájení insolvenčního řízení
V000001.PDF
ČechováDražby, exekuce
2016-05-16 2016-06-16Zahájení zjišťovacího řízení záměru - "Stáj pro masné krávy - Bedřichov"
"Stáj pro masné krávy - Bedřichov"
Zahájení zjišťovacího řízení.DOC
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-05-17 2016-06-02Rekonstrukce a posílení vodovodu SPV Litohošť - oprava zřejmých nesprávností
Rekonstrukce a posílení vodovodu SPV Litohošť
2015-08634.PDF
ČechOdbor výstavby
2016-05-17 2016-06-03Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení do DS O1610528~bvAE01.DOC
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-05-23 2016-07-01Územní pracoviště Pacov - změna
UP_změna_Pacov.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-05-23 2019-05-23Smlouva o poskytnutí dotace č. 36/2016
Vladislava Němcová
36_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-05-23 2019-05-23Smlouva o poskytnutí dotace č. 30/2016
Picka Pavel, Pacov
30_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-05-24 2016-06-09Oznámení o pokračování v řízení a lhůta pro námitky po doplnění - BPS Pacov s.r.o.
BPS Pacov s.r.o.
71673.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,