Přejít na sekci :

Vyvěšeno od:
order order
Vyvěšeno do:
order order
Dokument:
order order
Zodpovídá:
order order
Sekce:
order order
2016-01-15 2019-01-15Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Pacovská lesní s.r.o.
Pacovská lesní s.r.o.
SKMBT_C224e16011508570.PDF
ČechováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-03-03 2016-06-04Informační leták - Veřejně prospěšné práce
leták (1).DOC
leták (2).DOC
ČechováTajemník Městského úřadu
2016-04-06 2016-05-22Veřejné projednání ÚP Obrataň
ÚP Obrataň
Oznámení veřejného projednání ÚP Obrataň.PDF
StrnadOdbor výstavby
2016-04-06 2016-05-02Zahájení zjišťovacího řízení záměru - "Podniková čerpací stanice PHM v areálu společnosti Stavebniny
"Podniková čerpací stanice PHM v areálu společnosti Stavebniny STATUS s.r.o. v Pacově"
694_16ČSPHMPACOV.PDF
SKMBT_C224e16040607390.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-04-07 2016-05-09Kanalizační řád města Pacov
kanalizační řád.PDF
ČechováInvestiční odbor
2016-04-08 2016-05-10Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Příloha č. 1_Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR KrV.PDF
02_veřejná vyhlíška.PDF
Návrh zprávyo uplatňování ZÚR KrV.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-04-13 2019-04-13Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016
TJ Slavoj Pacov
1_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-15 2019-04-15Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2016
Farní charita Pacov
3_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-15 2019-04-15Smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2016
Spolek Rodinné centrum Sovička
4_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-15 2019-04-15Smlouva o poskytnutí dotace č. 11/2016
Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi
11_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-15 2019-04-15Smlouva o poskytnutí dotace č. 6/2016
Jaroslav Šafarik, Obrataň
6_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-15 2019-04-15Smlouva o poskytnutí dotace č. 10/2016
Trnávka Pacov
10_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-15 2019-04-15Smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2016
Centrum LADA
5_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-15 2016-05-03Záměr pronájmu nemovitého majetku
záměr pronájmu.PDF
PlášilováNemovitý majetek města – prodej, pronájem, pacht, výpůjčka apod.
2016-04-18 2016-05-04Veřejná vyhláška - insolvenční řízení - manželé Neckářovi, Zhořec
insolvenční řízení - manželé Neckářovi, Zhořec
V000001.PDF
ČechováDražby, exekuce
2016-04-18 2019-04-18Smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2016
Pacovští Honzíci
9_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-19 2016-05-05Záměr pronájmu nemovitého majetku
nebytové prostory v MŠ Jatecká
záměr pronájmu.PDF
PlášilováNemovitý majetek města – prodej, pronájem, pacht, výpůjčka apod.
2016-04-19 2019-04-19Smlouva o poskytnutí dotace č. 15/2016
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec
15_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-19 2019-04-19Smlouva o poskytnutí dotace č. 13/2016
Pěvecký sbor SLAVÍK
13_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-19 2019-04-19Smlouva o poskytnutí dotace č. 14/2016
Mažoretky Pacov
14_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 32/2016
Český esperantský svaz
32_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 34/2016
Vojtěch Kudrna, Pacov
34_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 35/2016
Český rybářský svaz, Těchobuz
35_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 12/2016
Český rybářský svaz, Pacov
12_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 19/2016
Myslivecký spolek Hubert Pacov
19_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 20/2016
FC Jatka Pacov
20_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2016-05-07Záměr pronájmu nemovitého majetku
poliklinika
záměr pronájmu.PDF
PlášilováNemovitý majetek města – prodej, pronájem, pacht, výpůjčka apod.
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2016
Automotoklub Pacov v ÚAMK
8_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-21 2019-04-21Smlouva o poskytnutí dotace č. 16/2016
Folklórní soubor Strážišťan
16_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-22 2019-04-22Smlouva o poskytnutí dotace č. 25/2016
ZO ČSOP PACOV
25_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-22 2019-04-22Smlouva o poskytnutí dotace č. 28/2016
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pacov I.
28_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-22 2016-05-22Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení - "Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina"
"Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina"
info na ÚD -Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina.DOC
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-04-25 2019-04-25Smlouva o poskytnutí dotace č. 24/2016
Český svaz včelařů
24_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-25 2016-06-01Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2016
daň z nemovitých věcí 2016
00304013_dne_0515_1600863094.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-04-25 2016-05-11Opatření obecné povahy - Záplavové území Kejtovského potoka
Stanovení záplavového území vodního toku, Kejtovský
2015-14710.PDF
05_C-Situace záplavy_rzm10.PDF
06_D-Aktivní zóna ZÚ_rzm10.PDF
KačerOdbor životního prostředí a památkové péče
2016-04-27 2016-06-02Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016
MF-Inf10_9.PDF
MF-Inf15_7.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-04-27 2019-04-27Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2016
Automotoklub Pacov v AČR
2_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-27 2019-04-27Smlouva o poskytnutí dotace č. 21/2016
Středisko rané péče SPRP České Budějovice
21_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-27 2019-04-27Smlouva o poskytnutí dotace č. 29/2016
Klub českých turistů - odbor Pacov
29_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-29 2016-05-17Opatření obecné povahy - Záplavové území Předožlabského potoka
Stanovení záplavového území vodního toku, Předožlabský potok, k.ú. Buřenice a k.ú. Radějov u Buřenic
2015-14709.PDF
C-Situace záplavy_rzm10-2.PDF
D-Aktivní zóna ZÚ_rzm10-2.PDF
KapalínOdbor životního prostředí a památkové péče
2016-04-29 2016-05-30návrh zadání změny č. 1 územního plánu Lukavec a oznámení jeho projednání
Změna č.1 územního plánu Lukavec
2016-03866.PDF
StrnadOdbor výstavby
2016-04-29 2019-04-29Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 - zvýšení
TJ Slavoj Pacov
1_2016_2.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-04-29 2016-05-30Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
VSVAK_Město Pacov_00248789_2015-Pacov.PDF
VSVAK_Město Pacov_00248789_2015-Pacov-předaná.PDF
VSVAK_Město Pacov_00248789_2015-předaná-celkové.PDF
VSVAK_Město Pacov_00248789_2015-součtové.PDF
VSVAK_Město Pacov_00248789_2015-Velká Rovná.PDF
VSVAK_Město Pacov_00248789_2015-Velká Rovná-předaná.PDF
ČechováJiné dokumenty
2016-05-02 2016-06-02Závěrečný účet města Pacova za rok 2015
Přehled příjmů a výdajů 2015.PDF
Výrok auditora_závěrka 2015.JPEG
text k ZÚ 2015.PDF
ČechováFinanční odbor
2016-05-02 2019-05-02Smlouva o poskytnutí dotace č. 22/2016
FOKUS Vysočina
22_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-05-02 2019-05-02Smlouva o poskytnutí dotace č. 23/2016
APLA Jižní Čechy, z.ú.
23_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-05-02 2019-05-02Smlouva o poskytnutí dotace č. 33/2016
Centrum sociálních služeb Lukavec
33_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-05-02 2019-05-02Smlouva o poskytnutí dotace č. 27/2016
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Želiv 2 - psovodi
27_2016.PDF
SůvováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-05-02 2016-05-18Usnesení - insolvenční řízení - Holada Pacov
insolvenční řízení - Holada Pacov
V000006.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-05-02 2016-05-12Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města - č. 2/2016
č. 2/2016
pozvánka.DOC
ČechováŽivnostenský úřad, kancelář starosty
2016-05-02 2016-05-11Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - 03/2016
03/2016
Pozvanka03_obce.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,