Přejít na sekci :

Vyvěšeno od:
order order
Vyvěšeno do:
order order
Dokument:
order order
Zodpovídá:
order order
Sekce:
order order
2016-01-06 2016-02-06záměr prodeje movitého majetku - nákladní automobil IVECO EUROCARGO
nákladní automobil IVECO EUROCARGO
záměr prodeje iveco .DOC
PlášilováInvestiční odbor
2016-01-06 2016-02-23Dražební vyhláška - povinná: Svobodová Věra
povinná: Věra Svobodová
CUP1485-EX 234414-13_DTR20140328_4506739495680847677.PDF
CUP1576-EX 234414-71_DTR20160104_3333897511710204642.PDF
ČechováDražby, exekuce
2016-01-07 2016-03-10Dražební vyhláška - povinný: Gaston o.s., Čáslavsko
povinný: Gaston, Čáslavsko
SKMBT_C224e16010711160.PDF
ČechováDražby, exekuce
2016-01-13 2016-02-13Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení do DS O1600783~bv32FB.DOC
ČechováJiné dokumenty
2016-01-13 2016-02-13Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení do DS O1600759~bv26BF.DOC
ČechováJiné dokumenty
2016-01-13 2016-02-13Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení do DS O1600752~bv8C4B.DOC
ČechováJiné dokumenty
2016-01-15 2019-01-15Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Pacovská lesní s.r.o.
Pacovská lesní s.r.o.
SKMBT_C224e16011508570.PDF
ČechováVeřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
2016-01-18 2016-03-04oznámení návrhu územního plánu Buřenice
Územní plán Buřenice
2014-14938.PDF
StrnadOdbor výstavby
2016-01-20 2016-02-05Vodovod Čáslavsko - Kopaniny, stavební povolení
VODOVOD ČÁSLAVSKO - KOPANINY
2015-06923.PDF
KapalínOdbor životního prostředí a památkové péče
2016-01-22 2016-02-09Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro spol
zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Veřejná vyhláška_oznámení vyvěšení návrhu A2ZÚR.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-01-22 2016-02-09Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - č. 1/2016
č. 1/2016
Pozvanka01_obce.PDF
ČechováPísemnosti soudů, finančních úřadů, policie ČR, obecních úřadů, pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování…. a dalších úřadů,
2016-01-26 2016-03-01Oznámení návrhu změny č.2 územního plánu Vyklantice
Změna č.2 ÚP Vyklantice
Vyhláška - ZM2 ÚP Vyklantice.PDF
StrnadOdbor výstavby
2016-01-27 2016-02-12věřejná vyhláška - OOP stanovení místní úpravy v Pacově - ul. Nádražní, Starodvorská - V 12c, V4 V 1
stanovení dopravního značení, Pacov - ul. Nádražní, Starodvorská - V 12c, V4 V 12b - opatření obecné povahy
2015-13897.PDF
SKM_C224e16012516010.PDF
PapežováOdbor dopravy
2016-01-27 2016-02-12Záměr pronájmu nemovitého majetku
záměr pronájmu .DOC
PlášilováNemovitý majetek města – prodej, pronájem, pacht, výpůjčka apod.
2016-01-29 2016-02-16Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
OBEC CETORAZ - ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A SIL. III/1292
2015-12668.PDF
katastrální mapa.PDF
KlimešováOdbor výstavby
2016-01-29 2016-02-16Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Monika Šmatarová + Eduard Gujda + děti: Emil Gujda, Eduard Gujda, Kristián Gujda
veřejná vyhláška.PDF
CihlářováOdbor vnitřních věcí
2016-02-01 2016-02-17Upozorněmí na uložení písemnosti
Ondřej Beneš
Úřední deska-uložení zásilky.PDF
LysýOdbor dopravy
2016-02-01 2016-02-07veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci
stanovení dopravního značení - přechodné, Pacov, MK ul. Španovského - zařízení
2016-01379.PDF
PapežováOdbor dopravy
2016-02-03 2016-02-16Upozornění na uložení písemnosti - Přiklopil Tomáš, nar. 1983
Přiklopil Tomáš, VS 3794
01495 2016.PDF
SůvováFinanční odbor
2016-02-03 2016-02-16Upozornění na uložení písemnosti - Rudolf Ondřej, nar. 1982
Rudolf Ondřej, VS 3734
01507 2016.PDF
SůvováFinanční odbor
2016-02-03 2016-02-16Upozornění na uložení písemnosti - Rýva Josef, nar. 1968
Rýva Josef, VS 4701
01542 2016.PDF
SůvováFinanční odbor
2016-02-05 2016-03-06Dražební vyhláška
V000001.PDF
ČechováDražby, exekuce
2016-02-05 2016-03-31Dražební vyhláška - povinná: Kubíková J.
povinná: Kubíková J.
130030175.PDF
ČechováDražby, exekuce
2016-02-05 2016-02-23Dražební vyhláška
V000001.PDF
ČechováDražby, exekuce