Vyvěšeno od: order order Vyvěšeno do: order order Dokument: order order Zodpovídá: order order
2015-02-10 2015-04-01Oznámení o zahájení řízení o změně č.2 územního plánu Pacov
Změna č.2 ÚP Pacov
Oznámení zahájení řízení.PDF
Strnad
2015-03-02 2015-04-02Závěr zjišťovacícho řízení - Odchovna telat a hnojiště - Pošná
Odchovna telat a hnojiště - Pošná
Odchovna telat a hnojiště - Pošná - závěr zjišťovacího řízení.PDF
Čechová
2015-03-02 2015-04-03Dražební vyhláška - povinný: KIMOS Lesy s.r.o.
povinný: KIMOS Lesy s.r.o.
DV Roučkovice P.PDF
Čechová
2015-03-03 2015-04-03Stanovisko k návrhu koncepce "Program rozvoje Kraje Vysočina 2015-2018"
Stanovisko_PRKV_2015_2018.PDF
Čechová
2015-03-05 2015-04-05Závěr zjišťovacího řízení "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
ZZR_PpZPR_Labe.PDF
Čechová
2015-03-12 2015-05-12Dražební vyhláška - povinný: Bronislav Vagenknecht
povinný: Bronislav Vagenknecht
CUP1431-EX 693411-97_DTR20150310_2355555255364196881.PDF
Čechová
2015-03-17 2015-04-02Vyhláška - přihláška k pohledávce
přihláška k pohledávce
V000001.PDF
Čechová
2015-03-17 2015-04-02opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu, Pacov, sil. III/1296, doplnění dopravního
stanovení místní úpravy provozu, opatření obecné povahy, Pacov, sil. III/1296 - doplnění DZ - B20b, P2
2015-03028.PDF
Papežová
2015-03-25 2015-04-10Záměr prodeje nemovitého majetku města
část par.č. 2345/34 k.ú. Pacov
záměr prodeje.DOC
Plášilová
2015-03-25 2015-04-10Záměr prodeje nemovitého majetku města
část par.č. 227/1 k.ú Bedřichov
záměr prodeje.DOC
Plášilová
2015-03-25 2015-04-10Záměr pronájmu nemovitého majetku
část par.č. 2546/1 k.ú. Pacov
záměr pronájmu .DOC
Plášilová
2015-03-25 2015-04-08Upozornění na uložení písemnosti - Šimek Kamil, nar. 1981
Šimek Kamil, VS 3683
03399 2015.PDF
Sůvová
2015-03-25 2015-05-14Dražební vyhláška - povinná Jana Kubíková, Praha
povinná Jana Kubíková, Praha
130030143.PDF
Čechová
2015-03-27 2015-04-14Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování řízení - "Opravy MK, Obrataň"
vydání stavebního povolení, Obrataň, stavební úpravy MK v obci
2014-05589.PDF
Papežová