Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Město Pacov má v úmyslu tuto vyhlášku vydat a uvést v ní výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou (tj. jinak než stanoví zákon).

Město Pacov vyzývá pořadatele slavností a obdobných společenských akcí, kteří chtějí pro svou akci stanovit výjimku týkající se nočního klidu, aby sdělili údaje o pořadateli, termínu a druhu akce Městskému úřadu Pacov, obecnímu živnostenskému úřadu do 15. dubna 2017, telefon 565 455 117, e-mail: posta@mestopacov.cz.

 

město Pacov

Share Button