Zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích je stanovena doba nočního klidu od 22.00 do 6.00 hodiny. Město může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Město Pacov má v úmyslu tuto vyhlášku vydat a uvést v ní výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Město Pacov vyzývá pořadatele slavností a obdobných společenských akcí, kteří chtějí pro svou akci stanovit výjimku týkající se nočního klidu, aby sdělili údaje o pořadateli, termínu a  druhu akce Městskému úřadu Pacov, obecnímu živnostenskému úřadu do 15. 5. 2018, telefon 565 455 117, mail: posta@mestopacov.cz

Share Button