Sběrný dvůr a kompostárnu provozuje společnost Lesotech s.r.o.

Adresa (sídlo společnosti & Sběrný dvůr): Nádražní 915, 395 01 Pacov
Kompostárna a sběrna stavebních odpadů: areál Na Šimpachu – mapa
Kontaktní osoba: jednatel – Ing. Vlastimil Hejl
Telefon+420 565 442 308, +420 565 442 318
Fax: + 420 565 444 693
E-mail: info@lesotech.eu

 

Sběrný dvůr (areál fy Lesotech) – otevírací doba:

Den  
Pondělí 7.00–15.00
Úterý 7.00–15.30
Středa 7.00–18.00
Čtvrtek 7.00–15.30
Pátek 7.00–17.30
Sobota 8.00–12.00

 

Kompostárna Na Šimpachu (+ sběr stavebních odpadů) je v provozu od dubna do listopadu:

Den dopoledne odpoledne
Úterý 8.00–12.00 12.00–18.00
Čtvrtek 8.00–12.00 12.00–18.00
Sobota   13.00–18.00

 

 

 

Zpoplatněné odpady:

170605 – stavební materiály obsahující azbest:

 • 1 600 Kč bez DPH

170101 – beton:

 • zdarma je 1 t /občan / rok
 • 200 Kč vč. DPH, beton s příměsí do 5 %: 220 Kč vč. DPH

170102 – cihly, tašky a keramika:

 • zdarma je 1 t /občan / rok
 • 200 Kč vč. DPH, s příměsí do 5 %: 220 Kč vč. DPH

170302 –  asfaltové směsi:

 • zdarma je 1 t /občan / rok
 • 300 Kč vč.DPH, s příměsí do 5 %: 330 Kč vč. DPH

170504 – zemina:

 • zdarma je 1 t /občan / rok
 • 200 Kč vč.DPH, s příměsí do 5 %: 220 Kč vč. DPH

170904 – směsné stavební a demoliční odpady:

 • zdarma je 1 t /občan / rok
 • 270 Kč vč. DPH, s příměsí do 5 %: 297 Kč vč. DPH

 

Lesotech s.r.o. – činnost společnosti

Obchodní společnost Lesotech s.r.o. byla založena v roce 2005 a jediným společníkem je město Pacov. Obchodní společnost Lesotech s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích – oddíl C, vložka 5437.

 • montážní plošina pro prořezávku stromů do 16m
 • ukládání zeminy a čistých stavebních sutí
 • ukládání asfaltů z demolic vozovek
 • čištění komunikací a chodníků
 • služby v odpadovém hospodářství
 • pohřebnictví
 • správce sítí veřejného osvětlení
 • údržba a opravy místních komunikací a chodníků
 • stavební činnost
 • zámečnické práce
 • zemní práce UNC 061, UN 053
 • kontejnerová doprava AVIA
 • doprava a odvoz ZETOR, MULTICAR
 • práce ve výškách MP 16
 • plakátovací služby
 • veřejně prospěšné služby
 • údržba městské zeleně
Share Button