Nadační fond města Pacova pro talentované

Zastupitelstvo města Pacova rozhodlo na svém prvním letošním jednání, které se konalo v pondělí 13. 2. 2017, o založení Nadačního fondu města Pacova pro talentované.

Účelem založení nadačního fondu je to, aby Město Pacov disponovalo vhodným nástrojem na podporu talentovaných jednotlivců z řad občanů města Pacova, jejichž sociální situace nedovoluje rozvoj jejich talentu. Právní forma nadačního fondu je zvolena také z toho důvodu, že registrujeme zájem ze stran různých osob, se na financování nadačního fondu podílet.

Jediným zakladatelem nadačního fondu je město Pacov.

Účel nadačního fondu:

  • podpora talentovaných dětí, mládeže a dospělých,
  • podpora kultury, sportu, výchovy, vzdělávání a vědy,
  • podpora a pořádání kulturních, sportovních, výchovných a vzdělávacích akcí,
  • pořádání veřejných sbírek.

 

Osoby, kterým bude možno z nadačního fondu poskytnout nadační příspěvek:

  • fyzické osoby s adresou trvalého pobytu v obci Pacov,
  • právnické osoby s adresou sídla v obci Pacov.

 

Statutárním orgánem nadačního fondu je pětičlenná správní rada. Kontrolním a revizním orgánem nadačního fondu je pětičlenná dozorčí rada.

Nadační fond bude v budoucnu vyhlašet veřejné výzvy, do kterých se bude možné přihlásit. Tyto výzvy budou s patřičným předstihem zveřejněny skrze standardní informační kanály (ZMK, internetové stránky města, facebookový profil města, úřední deska).

 

Usnesení správní rady:

 

Dokumenty ke stažení:

Share Button