Uzavírka jednoho jízdního pruhu je na silnici I/19 v Obratani, kde probíhají stavební práce na opravě průtahu obcí. Provoz je řízen pomocí světelného signalizačního zařízení. Stavební práce jsou rozděleny do čtyř etap:

  1. etapa: 9. 5.–6. 6. 2018,
  2. etapa: 7. 6.–9. 7. 2018,
  3. etapa: 10. 7.–3. 8. 2018,
  4. etapa: 4. 8.–8. 9. 2018.

Dodavatelem stavebních prací je společnost SWIETELKY stavební s.r.o., K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov.

 

S dopravním omezením je nutno počítat i v souvislosti se stavbou obchvatu v Kameně a to jak na samotné silnici I/19 tak i na vedlejší komunikaci III/01923 na Nízkou Lhotu. V současné době je povolena uzavírka silnice III/01923 v úseku od křižovatky se sil. I/19 cca 400 m směrem na Nízkou Lhotu v termínu od 16. 6. 2018 do 31. 8. 2020. Objízdná trasa je navržena po provizorní souběžné komunikaci.

Dodavatelem stavebních prací je společnost SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, Praha

 

Společnost SWIETELKY stavební s.r.o., K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov provádí stavební práce na opravách komunikací v Cetorazi. Na hlavní silnici (II/129) je uzavřen jeden jízdní pruh a provoz je řízení světelnou signalizací. Navazující úseky silnice III/1292 od hlavní komunikace směrem na Bedřichov a směrem na Obrataň jsou v obci Cetoraz uzavřeny.

Termín provádění stavebních prací je stanoven od 30. 5. do 15. 7. 2018.

Objízdná trasa je navržena od uzavřeného úseku sil. III/1292 v Cetorazi po sil. III/1292 okolo chatové osady na křiž. se sil. III/1293 a poté po sil. III/1293 přes Bedřichov do Pacova na křiž. se sil. II/128. V Pacově po sil. II/128 (ul. Žižkova) na křiž. se sil. II/129 a dále po sil. II/128 přes Eš na křiž. se sil. I/19 a poté po sil. I/19 do Obrataně na křiž. se sil. III/1292 a po sil. III/1292 zpět k uzavřenému úseku.

 

V termínu od 4. 6. do 7. 10. 2018 je uzavřena sil. II/129 v k.ú. Březina z důvodu opravy mostu ev.č. 129-003 (při směru od Pacova hned za křižovatkou na Přáslavice).

Objízdná trasa je rozdělena pro vozidla do 12 t a nad 12 t. Objízdná trasa pro vozidla do 12 t je navržena z Pacova po silnici II/128 a dále po silnici III/12913 přes Velkou Chyšku a Útěchovice pod Stražištěm do Vyklantic na křižovatku silnic III/12813 x III/1281, odtud dále po silnici III/1281 do Buřenic na křižovatku silnic III/1281 x III/12916 a poté po silnici III/12916 přes Radějov do Hořepníku, kde se napojí na stávající trasu. V opačném směru je objízdná trasa totožná.

Tranzitní doprava nad 12 t bude odkloněna ze směru od Tábora a Pacova na silnici I/19 a vedena přes Kámen a Čížkov do Pelhřimova na křižovatku silnic I/19 x II/112, odtud dále po silnici II/112 přes Červenou Řečici do Křelovic, kde se napojí na stávající trasu. V opačném směru je objízdná trasa totožná.

Dodavatelem stavby je společnost AZ SANACE a.s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem.

 

V Pacově je od 11. 6. do 25. 9. uzavřena silnici III/1293 v ul. Hronova a Malovcova. Stavební práce budou prováděny ve čtyřech etapách:

  1. etapa: od 11. 6. do 24. 6. 2018. Jedná se o uzavírku dvou úseků sil. III/1293 a to úseku sil. III/1293 v ul. Hronova včetně části místní komunikace (dále jen „MK“) v ul. Španovského na pozemku parc.č. 2567/28 v k.ú. Pacov (úsek podél domů čp. 272 a 273 až na křiž. s MK ul. Barvířská). Druhý úsek sil. III/1293 ul. Malovcova v úseku od křiž. s MK ul. Dlouhá (úsek okolo penzionu),
  2. etapa: od 25. 6. do 25. 9. 2018 – sil. III/1293 ul. Hronova a Malovcova v úseku od čp. 271 až ke křiž. s MK ul. Dlouhá a navazující krátká část sil. III/12420 ul. Sadová včetně navazujících krátkých úseků MK v ul. Španovského – parc.č. 2567/28 a 2567/26 v k.ú. Pacov, v ul. Barvířské – parc.č. 387/3 v k.ú. Pacov a náměstí Svobody – parc.č. 2559/9 v k.ú. Pacov.

Důvodem uzavírky jsou prováděné stavební práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce silnice III/1293 ul. Malovcova a Hronova v Pacově“.

Objízdná trasa pro 1. etapu je navržena po silnici II/128 – ul. Žižkova na křižovatku sil. II/128 s MK ul. Dlouhou, dále po MK ul. Dlouhou, Výstavní, V Úvozu a Barvířskou a to obousměrně.

Pro 2. etapu – po silnici II/128 – ul. Žižkova na křižovatku sil. II/128 s MK ul. Dlouhou, dále po MK ul. Dlouhou, Výstavní, Kotlářskou a to obousměrně. Po dobu trvání 2. etapy bude provoz na MK ul. Španovského obousměrný.
Veřejná linková osobní doprava bude vedena po navržené objízdné trase. Dopravní obsluha zastávky „Pacov Na Růžku“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Pacov aut.nádr.“ pro spoje linky 350870 Pacov–Vodice–Chýnov–Tábor

Stavební práce budou prováděny společností VHS stavby a.s., Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava

U dalších dvou etap uzavírky sil. III/1293 v ul. Malovcova v úseku okolo penzionu až na křižovatku s MK ul. Kotlářskou není termín realizace zatím znám.

 

Uzavírka jednoho jízdního pruhu v termínu od 12. 6. do 22. 6. 2018 je na silnici II/128 v Salačově Lhotě. Důvodem částečné uzavírky je oprava dešťové kanalizace, provoz je řízen světelnou signalizací. Dodavatelem stavebních prací je společnost B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov.

 

V červenci, po ukončení stavebních prací na komunikacích v Cetorazi, je plánována uzavírka sil. III/1293 v k.ú. Velká Rovná z důvodu opravy mostu ev.č. 1293-1 a uzavírka sil. II/128 v k.ú. Eš z důvodu opravy mostu ev. č. 128-010.

Při uzavírce sil. II/128 v souvislosti s opravou mostu ev.č.128-010 bude objízdná trasa, která je navržená z důvodu uzavírky sil. II/129 pro opravu mostu v k.ú. Březina upravena, pro automobily nad 12 t bude vedena z Pacova po silnici II/129 přes Cetoraz na silnici I/19.

 

Toto jsou základní informace o uzavírkách komunikací v okolí Pacova z nichž některé povolil Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH, Jihlava (sil. I/19), uzavírku na sil. II/129 v k.ú. Březina povolil Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy. Tento výčet není úplný, určitě bude požádáno i o jiné, ale ty by snad neměly mít zásadní dopad na omezení dopravy. O jednotlivých uzavírkách budete i nadále podrobně informováni na webových stránkách a facebookovém profilu města Pacova. Děkujeme za pochopení.

Městský úřad Pacov, odbor dopravy

Share Button