V Pacově budou kontejnery na odpad přistaveny na vyznačených místech v době od 13 do 18 hodin v následujících termínech:

 • č. 1, 2: 26. října
 • č. 3, 4: 29. října
 • č. 5, 6: 30. října
 • č. 7, 8: 31. října
 • č. 9, 10: 1. listopadu
 • č. 11, 12: 2. listopadu
 • č. 13, 14: 5. listopadu

Do kontejnerů (na každém stanovišti budou tři a to pod dohledem) lze umístit následně roztříděný odpad:

 1. objemný odpad, (kromě skla, plastů, papíru)
 2. odpad ze zeleně – větve (kmeny do průměru 15 cm, nezkrácené větve)
 3. odpad ze zeleně (tráva, listí apod.)

Jiné, zde neuvedené odpady mohou občané ukládat do Sběrného dvora v Nádražní ulici, a to:

 • v pondělí od 7.00 do 15.00,
 • v úterý od 7.00 do 15.30,
 • ve středu od 7.00 do 18.00,
 • ve čtvrtek od 7.00 do 15.30,
 • v pátek od 7.00 do 17.30,
 • v sobotu od 8 do 12 hodin.

Případný odvoz objemného odpadu za úplatu (např. nábytek, koberce) nebo zpětného odběru elektrozařízení (např. lednice, televize) je možné dohodnout s firmou Lesotech s.r.o., tel.: 565 442 308.

V obcích náležících k Pacovu budou kontejnery na odpad přistaveny od 13 do 18 hodin v těchto termínech:

 • Bedřichov: 7.–8. listopadu
 • Velká Rovná: 9.–11. listopadu
 • Zhoř: 12.–13. listopadu
 • Jetřichovec: 14.–15. listopadu
 • Roučkovice: 16.–18. listopadu
 • Hrádek: 19.–20. listopadu

Kompostárna a sběrna stavebních odpadů v areálu Na Šimpachu je v provozu do 29. listopadu 2018, v případě příznivého počasí bude provozní doba prodloužena.

 

Share Button