V Pacově budou kontejnery na odpad přistaveny na vyznačených místech v době od 13 do 18 hodin v následujících termínech: 

 • č. 1, 2 – 23. října 
 • č. 3, 4 – 24. října
 • č. 5, 6 – 25. října
 • č. 7, 8 – 26. října
 • č. 9, 10 – 27. října
 • č. 11, 12 – 30. října
 • č. 13, 14 – 31. října 

Do kontejnerů (na každém stanovišti budou tři a to pod dohledem) lze umístit následně roztříděný odpad:

1. objemný odpad, (kromě skla, plastů, papíru)

2. odpad ze zeleně – větve (kmeny do průměru 15 cm, nezkrácené větve)

3. odpad ze zeleně (tráva, listí apod.)

 

Jiné, zde neuvedené odpady mohou občané ukládat do Sběrného dvora v Nádražní ulici, a to: 

 • v pondělí od 8 do 11, 
 • v úterý od 8 do 11.30 a od 12.30 do 15.30, 
 • ve středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 18.00, 
 • ve čtvrtek od 8 do 11.30 a od 12.30 do 15.30, 
 • v pátek od 8.30 do 11.30 a od 12.30 do 17.30, 
 • v sobotu od 8 do 12 hodin. 

 

Případný odvoz objemného odpadu za úplatu (např. nábytek, koberce) nebo zpětného odběru elektrozařízení (např. lednice, televize) je možné dohodnout s firmou Lesotech s.r.o., tel.: 565 442 308.

V obcích náležících k Pacovu budou kontejnery na odpad přistaveny od 13 do 18 hodin v těchto termínech:

 • Bedřichov: 1.– 2. listopadu
 • Velká Rovná: 3.–5. listopadu
 • Zhoř: 6.–7. listopadu
 • Jetřichovec: 8.–9. listopadu
 • Roučkovice: 10.–12. listopadu
 • Hrádek: 13.–14. listopadu  

 

Kompostárna a sběrna stavebních odpadů v areálu Na Šimpachu je v provozu do 30. listopadu 2017, v případě příznivého počasí bude provozní doba prodloužena.

Share Button