Nebude možné si vyřídit záležitosti ohledně občanských průkazů, cestovních pasů, evidence obyvatel a ověřování podpisů a listin.

Share Button