U domácích tato věta zpravidla vyvolá mírný úsměv, u přespolních tázavý pohled.

Myslím, že u většiny z vás, kteří čtete tyto řádky, vyvolá tato věta mírný úsměv a máte dané místo spojeno především s příjemnými vzpomínkami na své přátele a hezké akce (nemyslím druhý den, který bývá často spojený s bolestí hlavy).

Pacovská sokolovna je největším regionálním prostorem, kde je možné tzv. pod střechou uspořádat kulturní akce jako jsou plesy, koncerty či zábavy a diskotéky. Objekt sokolovny postupně modernizujeme dle finančních možností a dostupných dotačních programů.

V posledních letech došlo k opravě střechy, sanaci objektu a k vybavení novým nábytkem a osvětlením. Aktuální akcí, se kterou počítá rozpočet města, je zmíněná modernizace prostoru „Pekla“. Jejím předmětem je kompletní rekonstrukce prostoru s vybudováním nového únikového východu, který zde citelně chybí. „Peklo“ tak bude samostatně přístupné z prostoru volejbalového areálu. Pro pořadatele akcí bude vybudována nová kuchyně a související zázemí. Provedení prací plánujeme dokončit do Svatomichaelské poutě. Předpokládané náklady akce budou cca 1 mil. Kč.

 

Lukáš Vlček, starosta města,

Foto: Zdeněk Klika

 

Share Button