Tel.: 565 455 170
E-mail: jirka@mestopacov.cz
Fax: 565 455 155

Kancelář:
Budova radnice – náměstí Svobody 320, Pacov – 1. nadzemní podlaží

Pracovní náplň:

 • krizové řízení
 • ochrana obyvatelstva
 • ochrana utajovaných skutečností
 • požární ochrana
 • prevence kriminality
 • branné zákonodárství

Náplň činnosti pracovníka krizového řízení je stanovena na základě zvláštních zákonů a jejich prováděcích předpisů:

 • zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
 • zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení, nařízení vlády 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona,
 • zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
 • zákon 218/1999 Sb., branný zákon
 • zákon 222/1999 Sb., o obraně ČR
 • zákon 148/1999 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Share Button