Přeskočit z menu na obsah Přeskočit z obsahu na boční panely Obsah

Evidence odcizených vozidel a neplatných průkazů

Tyto evidence provozuje ministerstvo vnitra ČR

→ Evidované neplatné občanské průkazy a cestovní pasy (zvolit položku - "služby pro veřejnost" "neplatné doklady")
→ Databáze odcizených motorových vozidel (zvolit položku - "databáze")

Vytisknout stránku


Přeskočit na obsah Přeskočit na menu