Kancelář starosty je umístěna v budově radnice, náměstí Svobody 320, ve II. nadzemním podlaží

Živnostenský úřad je umístěn v budově zámku, náměstí Svobody 1, v I. nadzemním podlaží

Adresa pro doručování:
Městský úřad Pacov
Živnostenský úřad, kancelář starosty
náměstí Svobody 1
395 01 Pacov

 

Telefon: 565 455 117
Fax: 565 455 155
E-mail: hora@mestopacov.cz

 

Úřední hodiny (Živnostenský úřad, kancelář starosty):

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 8.00–11.30 12.30–17.00
Úterý 8.00–11.30 12.30–14.00
Středa 8.00–11.30 12.30–17.00
Čtvrtek není úřední den není úřední den
Pátek 8.00–11.30 12.30–14.00

 

Činnost odboru:

 • Vykonává státní správu v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů
  • Podání dle živnostenského zákona mohou u obecního živnostenského úřadu Pacov učinit fyzické osoby bez ohledu na adresu trvalého pobytu nebo sídla, právnické osoby bez ohledu na adresu sídla.
 • Vykonává dozor nad ochranou spotřebitele v rozsahu stanoveném zákonem 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 • Vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném zákonem 353/2003 Sb. o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů
 • Vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb. o zemědělství ve znění pozdějších předpisů
  • Podání týkající se zápisu do evidence zemědělského podnikatele, změn v této evidenci a vyřazení z této evidence mohou u obecního živnostenského úřadu Pacov učinit fyzické osoby bez ohledu na adresu trvalého pobytu nebo sídla, právnické osoby bez ohledu na adresu sídla.
 • Sekretářské práce pro starostu, místostarostu
 • Příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva města
 • Vedení evidence poskytovaných příspěvků
 • Evidence písemností zveřejňovaných na úřední desce
 • Evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Evidence užívání velké a malé zasedací síně v budově radnice
 • Vedení evidence válečných hrobů
 • Projednávání přestupků
 • Krizové řízení
 • Ochrana obyvatelstva
 • Ochrana utajovaných skutečností
 • Požární ochrana
 • Hospodářská opatření pro krizové stavy
 • Obrana a branné zákonodárství
 • Prevence kriminality

Informace pro podnikatele podnikající dle živnostenského zákona:

Informace pro podnikatele podnikající dle zákona o zemědělství

 

Další informace

 

Share Button