Není přihlášen žádný uživatel. Registrace | Přihlášení
Město Pacov » Městský úřad » Živnostenský úřad
Přeskočit z menu na obsah Přeskočit z obsahu na boční panely Obsah

Živnostenský úřad

Živnostenský úřad je umístěn:

v budově zámku, náměstí Svobody, ve 1. nadzemním podlaží

Adresa pro doručování:

Městský úřad Pacov
Obecní živnostenský úřad
náměstí Svobody 1
395 01 Pacov

Telefon: 565 455 117, 565 455 118, 565 455 181
Fax: 565 455 133
E-mail: zivnost@mestopacov.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa: 8.00 - 11.30 hodin 12.30 - 17.00 hodin, úterý a pátek: 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Činnost odboru:

  • vykonává státní správu v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

• podání dle živnostenského zákona mohou u obecního živnostenského úřadu Pacov učinit

· fyzické osoby bez ohledu na adresu trvalého pobytu
· právnické osoby bez ohledu sídlo

  • vykonává dozor nad ochranou spotřebitele v rozsahu stanoveném zákonem 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
  • vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném zákonem 353/2003 Sb. o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů
  • vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb. o zemědělství ve znění pozdějších předpisů

• podání dle zákona o zemědělství mohou u obecního živnostenského úřadu Pacov učinit jen

· fyzické osoby, které mají ve správním obvodu trvalý pobyt
· právnické osoby, které mají ve správním obvodu sídlo


Správní obvod Obecního živnostenského úřadu Pacov ve kterém vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb. o zemědělství ve znění pozdějších předpisů je shodný se správním obvodem města Pacov jako obce s rozšířenou působností, který je vymezen územím těchto obcí.

Informace pro podnikatele podnikající dle živnostenského zákona:

Informace pro podnikatele podnikající dle zákona o zemědělství

Další informace

 

 

 

Vytisknout stránku


Přeskočit na obsah Přeskočit na menu