Přeskočit z menu na obsah Přeskočit z obsahu na boční panely Obsah

CzechPoint

CZECH POINT na Městském úřadě Pacov - možnost získání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy

 • z Katastru nemovitostí
 • z Obchodního rejstříku
 • ze Živnostenského rejstříku
 • z Rejstříku trestů


Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených registrů musí žadatel znát jednoznačné identifikátory. Na základě těchto identifikátorů úředník zadá požadavky na vyhotovení výstupu. Žadatel je před zhotovením seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude ověřený výstup vydán žadateli. Platba probíhá v hotovosti u úředníka, který výstup vydává. Tato služba neslouží k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento výstup je veřejnou listinou.

Výpis z Katastru nemovitostí
Co potřebujete vědět:

 • katastrální území, číslo Listu vlastnictví nebo
 • katastrální území, kmenové číslo parcely, poddělení čísla parcely nebo
 • katastrální území, část obce, typ budovy, číslo popisné/evidenční nebo
 • katastrální území, část obce, typ budovy, číslo popisné/evidenční a číslo jednotky.


Výpis z Obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:

 • IČ (identifikační číslo podnikatele).


Výpis z Živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:

 • IČ (identifikační číslo podnikatele).


Výpis z Rejstříku trestů

Občan ČR: předloží občanský průkaz nebo cestovní pas.

Cizinec:  předloží cestovní pas nebo průkaz cizince o povolení k pobytu na území ČR.


Poplatky za ověřené výstupy z ISVS:

 • výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku a výpis z Živnostenského rejstříku - první stránka výpisu Kč 100,--, další i započatá stránka 10,-Kč
 • výpis z Rejstříku trestů – Kč 100,--.


Ověřené výstupy z těchto rejstříků získáte na Městském úřadě Pacov, Odbor vnitřních věcí, budova zámku:

 • výpis z KN, OR,ŽR kancelář č. 1.12 (pokladna)
 • výpis z Rejstříku trestů kanceláře č. 1.07 a 1.08.

Vytisknout stránku


Přeskočit na obsah Přeskočit na menu