Krizové řízení zajišťuje připravenost města na řešení mimořádných událostí velkého rozsahu ohrožující zdraví, životy a majetky občanů a dále životní prostředí. Krizové řízení nastupuje, jsou-li vyčerpány dostupné síly Integrovaného záchranného systému

 

Informace pro občany:

 

Odkazy:

 

 

Kontaktní osoba pro oblast krizového řízení: Bc. Petr Jirka

 

Share Button