Není přihlášen žádný uživatel. Registrace | Přihlášení
Město Pacov » Město » Znak, vlajka, kourouhev, pečeť
Přeskočit z menu na obsah Přeskočit z obsahu na boční panely Obsah

Znak, vlajka, kourouhev, pečeť

Výtvarný návrh městského praporu a korouhve vypracoval PhDr. Zbyšek Svoboda.

Znak je k dispozici ve vektorovém formát (ai, cdr). V případě potřeby kontaktujte Zdeňka Kliku.

Městská vlajka

Návrh vlajky byl schválen podvýborem pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a vlajka byla městu Pacov udělena rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 12. května 1997. Vlajku tvoří čtyři vodorovné pruhy, modrý, červený, bílý a žlutý. V horním žerďovém rohu je žluté karé s figurou z městského znaku s modro-červeně děleným lvem, opírajícím se třemi tlapami o bílou věž s červenou střechou. Poměr výšky k délce je 2:3.

Městský prapor

Městská korouhev

Korouhev je výtvarně výraznější a celkové žluté pole včetně pruhu je možné chápat zároveň jako stylizované P - Pacov.

Městská korouhev

Městský znak

Popis znaku:

Na zlatém štítě napravo je stříbrná věž s bránou se třemi okny (dvě nahoře, jedno dole). Nahoře branný ochoz o třech čtvercových střílnách a s červenou valbovou střechou, krytou taškami a se zlatými makovicemi. Vlevo od věže je k věži obrácený vztyčený jednoocasý lev, předními tlapami a pravou zadní opřený o věž. Je barevně vodorovně dělený - vrchní polovina modrá, spodní červená, drápy zlaté, jazyk červený.

Znak Města Pacova

Znak Města Pacova

Městská pečeť

Městská pečeť pochází z první poloviny 16. století. Text na pečeti: SECRETU CIVIU PACZOW (Pečeť obce pacovské)

Městská pečeť

Vytisknout stránku


Přeskočit na obsah Přeskočit na menu