S realizací tohoto projektu přímo souvisí další významná investice, kterou bychom v roce 2018 rádi provedli, a to kompletní modernizaci Malovcovy ulice. Tato modernizace proběhne v úseku od bývalého muzea (navázání na Španovského ulici) po bytové domy v ulici Výstavní.

Předmětem investice je nová, oddělená kanalizace (dešťová a splašková), nový vodovod (mimochodem jeden z nejstarších v Pacově), nové chodníky, silnice, veřejné osvětlení, zeleň.

Jedná se o významnou a využívanou část města. Provedli jsme hodnocení využívanosti ulice a ve všední den jsme nasčítali následující hodnoty. V čase od 7.00–16.00 hodin.

Směr do centra:

  • Osobní automobily, dodávky: 747
  • Nákladní automobily: 24
  • Autobus: 7
  • Kamion: 7
  • Chodci: 288

 

Směr od centra:

  • Osobní automobily, dodávky: 707
  • Nákladní automobily: 27
  • Autobus: 6
  • Kamion: 3
  • Chodci: 248

 

Důvody realizace jsou nejen využívanost, ale také špatný technický stav a přímá návaznost na realizaci projektu Dům sociálních služeb. V Malovcově ulici řešíme dlouhodobě velký problém s odvodem dešťových a splaškových vod.

Na přiloženém výkresu je vidět návrh budoucího stavu ulice. Předpokládané náklady jsou cca 30 mil. Kč. Město Pacov bude tuto investici financovat ze svého rozpočtu. Jako u jiných projektů se zde snažíme zajistit dotační zdroje. Realizaci předpokládáme v termínu květen – září 2018.

Realizace projektu si samozřejmě vyžádá dopravní omezení v dané lokalitě. O dalším postupu vás budeme informovat.

 

Lukáš Vlček, starosta města
Tomáš Kocour, místostarosta města

Share Button