Ve velmi příjemné atmosféře autorka samotná poutavě pohovořila o své tvorbě a inspiračních zdrojích, stejně jako o okolnostech, které vznik některých obrazů a knih provázely. Návštěvníci akce se se zájmem zapojili do diskuse a ze setkání s touto mladou výtvarnicí si odnesli kladný dojem. Děkujeme!

 

 

 

 

Share Button