• v odstranění stávajících dopravních značek upravujících přednost v jízdě,
  • ve zřízení „zóny 30“ s předností zprava a s omezením vjezdu pro automobily nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhu),
  • v umístění 3 ks zpomalovacích prahů Z 12 (malé kruhové polštáře), včetně IP 2 – zpomalovací práh,
  • v úpravě a doplnění dopravního značení na výjezdech z dotčené lokality.

Po dobu 3 měsíců bude na vjezdech do lokality „Úvoz“ instalováno přechodné značení IP 22 – pozor změna přednosti v jízdě, které bude na výše navržené změny upozorňovat.

Městský úřad Pacov, odbor dopravy, změny dopravního značení oznámil dne 25. 9. 2017 pod č.j. MP/09850/2017/OD/Pa veřejnou vyhláškou a zároveň vyzval občany k uplatnění připomínek nebo námitek. Pro uplatnění připomínek a námitek stanovil lhůtu do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek.

Předpokládaný začátek změny dopravního značení je naplánován na prosinec 2017.

Žádáme řidiče, aby věnovali pozornost změnám ve výše uvedeném dopravním značení v dané lokalitě a dbali zvýšené opatrnosti.  

 

Městský úřad Pacov, odbor dopravy

Share Button