Úplná uzavírka silnice III/1293 Bedřichov–Velká Rovná (v úseku za křižovatkou se sil. III/1292 na Cetoraz).

Termín uzavírky: 16. 9. 2018 do 31.10.2018 (II. etapa – prodloužení stávající uzavírky)

Důvod: provádění stavebních prací na opravě mostu ev.č. 1293-1.

Objízdná trasa je navržena:
Od uzavřeného úseku sil. III/1293 po sil. III/1293 přes Bedřichov do Pacova, v Pacově po místní komunikaci ul. Kotlářskou na sil. III/12420 a dále po sil. III/12420 přes Zhořec do Zhoře. Ve Zhoři po místní komunikaci na Zadní Střítež, dále po sil. III/12423 a sil. III/12418 přes Zadní Lomnou na sil. III/1293 – obousměrně.

Pro potřeby stavby a pro pěší a cyklisty bude zřízena přes Trnavu provizorní lávka.

Veřejná linková osobní doprava bude vedena za těchto podmínek:
Trasa pro obsluhu Velké Rovné – ve směru od Pacova po sil. III/12420 přes Zhořec do Zhoři, dále po místní komunikaci do Zadní Stříteže, poté po sil. III/12423 a sil. III/12418 přes Zadní Lomnou a po sil. III/1293 do Velké Rovné, kde se autobus otočí a dále bude pokračovat v původní trase směr Vodice a Tábor.
Trasa pro zajištění obsluhy obce Bedřichov bude stejná jako pro obsluhu obce Velká Rovná s tím rozdílem, že spoje obsluhující Bedřichov se v Bedřichově otočí.

Dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy
Dopravní obsluha zastávky Pacov, Mlýn Brožka bude po dobu uzavírky v žadatelem navrženém termínu od 01. 08. 2018 do 31. 10. 2018 dočasně přemístěna na stávající zastávku Pacov, Bedřichov pro spoje níže uvedené linky:
350870 Pacov-Vodice-Chýnov-Tábor

Dopravní úřad uvádí dopravce, kterého by se dočasné přemístění zastávek VLOD dle dostupných informací z veřejných zdrojů mělo týkat:
ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565322937, www.icomtransport.cz, info@icomtransport.cz

Dodavatel stavby: OHL ŽS, a.s., IČ 463 42 796, Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Jirků – KSÚSV Jihlava, tel. 604 225 583.

Dodavatel dopravního značení: ZNAKOM Vysočina s.r.o., IČ 287 75 597, Kounicova 297/38, 602 00 Brno, odpovědná osoba: Ing. Petr Ošmera, tel. 725 015 243.

Příloha:

 

Městský úřad Pacov
odbor dopravy

Share Button