• Uzavírka: silnice II/128 v Pacově v úseku od křižovatky se silnicí II/129 směrem na Eš cca 2 km.
  • Termín:  od 8.00 do 18.00 hodin 4. června 2017.
  • Důvod: bezpečnost návštěvníků sportovní akce.
  • Stanovená trasa objížďky: Od uzavřeného úseku sil. II/128 po sil. II/129 do Cetoraze, dále po sil. III/1292 do Obrataně a poté po sil. I/19 až na křiž. se sil. II/128.
  • Veřejná linková osobní doprava není uzavírkou dotčena. Vozidlům IZS bude průjezd uzavřeným úsekem umožněn.  
  • Žadatel: Automotoklub Pacov v AČR, IČ 750 92 671, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov, odpovědná osoba: Jan Smolek, tel. 602 489 199.  

 

Městský úřad Pacov, Odbor dopravy

Share Button