Uzavírka: silnice III/1293 a navazující části silnice III/12420 a navazujících krátkých úseků místních komunikací (dále „MK“) v ul. Španovského, parc.č. 2567/26 a 2567/28 v k.ú. Pacov, náměstí Svobody, parc.č. 2559/9 v k.ú. Pacov a Barvířské, parc.č. 387/3 v k.ú. Pacov.

Termín: od 11. 6. 2018 do 25. 9. 2018.

Práce budou prováděny po etapách:

1. etapa:

od 11. 6. 2018 do 24. 6. 2018. Jedná se o uzavírku dvou úseků sil. III/1293 a to úseku sil. III/1293 v ul. Hronova včetně části MK ul. Španovského na pozemku parc.č. 2567/28 v k.ú. Pacov (úsek podél domů čp. 272 a 273 až na křiž. s MK ul. Barvířská). Druhý úsek sil. III/1293 ul. Malovcova v úseku od křiž. s MK ul. Dlouhá (úsek okolo čp. 1080 – penzion),

2. etapa:

od 25. 6. 2018 do 25. 9. 2018 – sil. III/1293 ul. Hronova a Malovcova v úseku od čp. 271 až ke křiž. s MK ul. Dlouhá a část sil. III/12420 ul. Sadová včetně navazujících krátkých úseků MK v ul. Španovského – parc.č. 2567/28 a 2567/26 v k.ú. Pacov, v ul. Barvířské – parc.č. 387/3 v k.ú. Pacov a náměstí Svobody – parc.č. 2559/9 v k.ú. Pacov.

Důvod: provádění stavebních prací v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce silnice III/1293 ul. Malovcova a Hronova v Pacově“.

Stanovená trasa objížďky:
1. etapa: po silnici II/128 – ul. Žižkova na křižovatku sil. II/128 s MK ul. Dlouhou, dále po MK ul. Dlouhou, Výstavní, V Úvozu a Barvířskou a to obousměrně.
2. etapa: po silnici II/128 – ul. Žižkova na křižovatku sil. II/128 s MK ul. Dlouhou, dále po MK ul. Dlouhou, Výstavní, Kotlářskou a to obousměrně. Po dobu trvání 2. etapy bude provoz na MK ul. Španovského obousměrný.

Veřejná linková osobní doprava bude vedena po navržené objízdné trase.

Dopravní obsluha zastávky „Pacov Na růžku“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Pacov aut.nádr.“ pro spoje linky 350870 Pacov-Vodice-Chýnov-Tábor

Žadatel: VHS stavby a.s., IČ 251 83 052, Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava, odpovědná osoba Stanislav Černý, tel. 731 548 428.

 

 

Městský úřad Pacov
odbor dopravy

Share Button