Uzavírka silnice III/1293 a navazující části silnice III/12420 a navazujících krátkých úseků místních komunikací (dále MK) v ul. Španovského, parc.č. 2567/26 a 2567/28 v k.ú. Pacov, náměstí Svobody, parc.č. 2559/9 v k.ú. Pacov a Barvířské, parc.č. 387/3 v k.ú. Pacov.

Termín: od 3. do 30. listopadu 2018

Důvod: provádění stavebních prací v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce silnice III/1293 ul. Malovcova a Hronova v Pacově“.

Stanovená trasa objížďky:
po silnici II/128 – ul. Žižkova na křižovatku sil. II/128 s MK ul. Dlouhou, dále po MK ul. Dlouhou, Výstavní, Kotlářskou – obousměrně. Provoz na MK v ul. Španovského bude obousměrný.

Veřejná linková osobní doprava bude vedena po navržené objízdné trase:Dopravní obsluha zastávky „Pacov,,Na růžku“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Pacov,,aut.nádr.“ pro spoje níže uvedené linky:
350870 Pacov-Vodice-Chýnov-Tábor

Žadatel: VHS stavby a.s., IČ 251 83 052, Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava, odpovědná osoba – Stanislav Černý, tel. 731 548 428.

Městský úřad Pacov
odbor dopravy

Share Button