Úplná uzavírka silnice III/1293 Bedřichov–Velká Rovná (v úseku za křižovatkou se sil. III/1292 na Cetoraz)

Termín uzavírky: od 1.  srpna  do 15. září 2018 – 1. etapa,

Důvod: provádění stavebních prací na opravě mostu ev.č. 1293-1.

Objízdná trasa je navržena:
Od uzavřeného úseku sil. III/1293 po sil. III/1293 přes Bedřichov do Pacova, v Pacově po místní komunikaci ul. Kotlářskou na sil. III/12420 a dále po sil. III/12420 přes Zhořec do Zhoře. Ve Zhoři vozidla do 3,5 t dále po účelové komunikaci do Velké Rovné a místní komunikací ve Velké Rovné zpět na sil. III/1293 – obousměrně. Účelová komunikace Velká Rovná–Zhoř bude provizorně opravena.

Pro vozidla nad 3,5 t je objízdná trasa totožná s tou výjimkou, že ve Zhoři budou vozidla nad 3,5 t dále pokračovat po místní komunikaci na Zadní Střítež, dále po sil. III/12423 a sil. III/12418 přes Zadní Lomnou na sil. III/1293 – obousměrně. Vzhledem k nízkému dopravnímu významu sil. III/1293 nebude objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t značena přechodným dopravním značením.

Pro potřeby stavby a pro pěší a cyklisty bude zřízena přes Trnavu provizorní lávka.

Veřejná linková osobní doprava bude vedena za těchto podmínek:
Objízdná trasa pro obsluhu Velké Rovné – ve směru od Pacova po sil. III/12420 přes Zhořec do Zhoři, dále po místní komunikaci do Zadní Stříteže, poté po sil. III/12423 a sil. III/12418 přes Zadní Lomnou a po sil. III/1293 do Velké Rovné, kde se autobus otočí a dále bude pokračovat v původní trase směr Vodice a Tábor.
Trasa pro zajištění obsluhy obce Bedřichov bude stejná jako pro obsluhu obce Velká Rovná s tím rozdílem, že spoje obsluhující Bedřichov se v Bedřichově otočí.

Dočasné přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy:
Dopravní obsluha zastávky „Pacov Mlýn Brožka“ bude po dobu uzavírky v žadatelem navrženém termínu od 1. 8. 2018 do 31. 10. 2018 dočasně přemístěna na stávající zastávku „Pacov Bedřichov“ pro spoje linky 350870 Pacov-Vodice-Chýnov-Tábor

Dopravní úřad uvádí dopravce, kterého by se dočasné přemístění zastávek VLOD dle dostupných informací z veřejných zdrojů mělo týkat: ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 565 322 937, www.icomtransport.cz, info@icomtransport.cz

Dodavatel stavby: OHL ŽS, a.s., IČ 463 42 796, Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, odpovědná osoba: František Kadubec – KSÚSV Jihlava, tel. 724 829 742.

Dodavatel dopravního značení: ZNAKOM Vysočina s.r.o., IČ 287 75 597, Kounicova 297/38, 602 00 Brno, odpovědná osoba: Soňa Kočí, tel. 777 758 249.

O dalším průběhu uzavírky budeme v předstihu informovat. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací na opravě mostu ev.č. 1293-1 je 31. 10. 2018. V druhé etapě dojde ke změně objízdné trasy a to po komunikacích v Jihočeském kraji.

Příloha:

Městský úřad Pacov, odbor dopravy

Share Button