Uzavírka: úplná a částečná místní komunikace v ul. Dlouhé v Pacově.

Termín: úplná uzavírka od 7 hodin 7. května 2018 do 17 hodin 23. května 2018, částečná uzavírka od 17 hodin 23. května 2018 do 17 hodin 31. srpna 2018 s tím, že uzavírka bude koordinována s plánovanou uzavírkou sil. III/1293 v ul. Hronova – Malovcova.

Důvod: provádění stavebních prací a umístění staveniště v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce VTL a STL plynovodu RS Pacov“.

Stanovená trasa objížďky: od uzavřeného úseku místní komunikace v ul. Dlouhé na křiž. se sil. II/128, dále po sil. II/128 ul. Žižkova na křiž. se sil. III/1293 a poté po sil. III/1293 ul. Hronova na křiž. s místní komunikací ul. Barvířská, dále místní komunikací ul. Barvířská a ul. V Úvozu zpět k uzavřenému úseku místní komunikace.

Veřejná linková osobní doprava není po uzavřené komunikaci vedena.

Žadatel: MONTGAS, s.r., U Kyjovky 3953/3, Hodonín, zodpovědná osoba Ladislav Fránek, tel. 731 450 147.

Příloha: DIO – 

Městský úřad Pacov
Odbor dopravy

Share Button