Uzavírka jednoho jízdního pruhu sil. II/128 v Salačově Lhotě – průtah obcí.   

  • Termín: od 00:01 hodin 16.5.2017 – do 24:00 hodin 30.6.2017.
  • Důvod: oprava místních komunikací – chodníků při silnici II/128. Stavební práce budou probíhat po etapách, v případě potřeby bude provoz řízen světelnou signalizací.
  • Částečná uzavírka silnice II/128 ve vztahu k veřejné linkové osobní dopravě: 
    • Dopravní obsluha zastávky „Salačova Lhota“ bude po dobu částečné uzavírky předmětné komunikace dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa v blízkosti Obecního úřadu v Salačově Lhotě pro spoje  linky: 350800 Pacov-Lukavec-Načeradec. K přemístění předmětné zastávky dojde na nezbytně nutnou dobu pouze v případě provádění stavebních prací v prostoru zastávky.  
  • Žadatel: B E S s.r.o.,  IČ 437 92 553, Sukova 625, 256 01 Benešov, odpovědná osoba: Jan Skudrzyk,  tel. 602 265 938.  

 

Městský úřad Pacov, Odbor dopravy

Share Button