Termín uzavírky: stavební práce budou provedeny ve čtyřech etapách viz DIO:

  1. etapa – 9. května – 6. června 2018
  2. etapa – 7. června – 9. července 2018
  3. etapa – 10. července – 3. srpna 2018
  4. etapa – 4. srpna – 8. září 2018

Důvod: provádění stavebních prací na opravě povrchu sil. I/19.

Dodavatel stavby: SWIETELKY stavební s.r.o., K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, odpovědná osoba: Zdeněk Brom, tel. 777 740 789.

Dodavatel dopravního značení: Dopravní značení MŠ, s.r.o., Hruškové Dvory 74, Jihlava, odpovědná osoba: Milan Šerý, tel. 728 628 231.

Příloha: DIO – 

 

Městský úřad Pacov
Odbor dopravy

Share Button