Výzva k druhému kolu předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturních památek z programu Ministerstva kultury – „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na území obce s rozšířenou působností Pacov.

Protože došlo převisu dotace z prvního kola programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ tak Vás, vlastníky kulturních památek touto cestou vyzýváme k možnosti využít tohoto dotačního titulu v uvolněném převisu ve druhém kole.

Žádosti k druhému kolu podávejte ještě do 30. 4. 2017.

 

Potřebné formuláře si stáhněte na stránkách Ministerstva kultury nebo zde:

Detailní i další informace, konzultační a metodickou pomoc při zpracování žádosti podávané do tohoto dotačního programu poskytují vlastníkům jako ústřední koordinátor Ministerstvo kultury, odbor památkové péče (tel: 257 085 111) a také je možné získat základní informace na Městském úřadě Pacov, odboru životního prostředí a památkové péče (tel: 565 455 130, e-mail: kapalin@mestopacov.cz).

 

 

David Kapalín

Městský úřad Pacov, Odbor životního prostředí a památkové péče

Share Button