Dokument:
Aktualizováno:
Zodpovídá:
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města – 18. 6. 2018 20.7.2018 admin
Usnesení z 11. zasedání rady města ze dne 4. 6. 2018 20.7.2018 admin
Usnesení z 10. zasedání rady města ze dne 23. 5. 2018 20.7.2018 admin
Zpřístupňování informací na úseku ochrany ovzduší k 11. 8. 2018 12.7.2018 admin
Závěrečný účet města Pacova 2017 – Zpráva auditora 22.6.2018 admin
Závěrečný účet města Pacova – přehled příjmů a výdajů 22.6.2018 admin
Závěrečný účet města Pacova 2017 22.6.2018 admin
Usnesení z 9. zasedání rady města ze dne 25. 4. 2018 13.6.2018 admin
Usnesení z 8. zasedání rady města ze dne 11. 4. 2018 29.5.2018 admin
Usnesení ze 7. zasedání rady města ze dne 28. 3. 2018 29.5.2018 admin
Žádost o přístup k osobním údajům 25.5.2018 admin
Žádost o opravu nepřesných osobních údajů 25.5.2018 admin
Žádost o omezení zpracování osobních údajů 25.5.2018 admin
Žádost o odstranění osobních údajů 25.5.2018 admin
Žádost o přenositelnost údajů 25.5.2018 admin
Stížnost na zpracování osobních údajů 25.5.2018 admin
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 25.5.2018 admin
Námitka proti zpracování osobních údajů 25.5.2018 admin
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města – 28. 3. 2018 25.4.2018 admin
Usnesení z 6. zasedání rady města ze dne 7. 3. 2018 25.4.2018 admin
1 2 3 8