Dokument:
Aktualizováno:
Zodpovídá:
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města – 20. 12. 2017 19.1.2018 admin
Usnesení z 25. zasedání rady města ze dne 20. 12. 2017 17.1.2018 admin
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.1.2018 admin
Usnesení z 24. zasedání rady města ze dne 29. 11. 2017 12.12.2017 admin
Usnesení z 23. zasedání rady města ze dne 15. 11. 2017 12.12.2017 admin
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města – 29. 11. 2017 12.12.2017 admin
Usnesení z 22. zasedání rady města ze dne 1. 11. 2017 12.12.2017 admin
Usnesení z 21. zasedání rady města ze dne 18. 10. 2017 12.12.2017 admin
Usnesení z 20. zasedání rady města ze dne 4. 10. 2017 30.10.2017 admin
Usnesení z 19. zasedání rady města ze dne 20 9. 2017 30.10.2017 admin
Usnesení z 18. zasedání rady města ze dne 6. 9. 2017 30.10.2017 admin
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města – 20. 9. 2017 30.10.2017 admin
Rozpočtové opatření č. 5/2017 k projednání v Radě města Pacova 25.10.2017 admin
Pravidla města Pacov pro poskytování darů na podporu oprav nemovitých památek 8.9.2017 admin
Pravidla města pro poskytování darů na podporu oprav nemovitých památek - žádost 7.9.2017 admin
Pravidla města pro poskytování darů na podporu oprav nemovitých památek - Darovací smlouva 7.9.2017 admin
Usnesení ze 17. zasedání rady města ze dne 16. 8. 2017 25.8.2017 admin
Usnesení z 16. zasedání rady města ze dne 19. 7. 2017 25.8.2017 admin
Usnesení z 15. zasedání rady města ze dne 30. 6. 2017 25.8.2017 admin
Usnesení ze 14. zasedání rady města ze dne 28. 6. 2017 25.7.2017 admin
1 2 3 7