V současné době dokončujeme několik drobných investičních akcí. V Nádražní ulici je dokončována nová kanalizace, která řeší problém odpadní vody. U bytového domu č.p. 336 je vybudována nová opěrná zeď. V lokalitě Za Starou farou jsou budovány nové chodníky. Ve Zhoři je dokončována oprava vstupní brány ohradní zdi kostela.

 

Lukáš Vlček, starosta města
Foto: Zdeněk Klika

 

Share Button