Všechny tyto projekty se podařilo finančně zajistit z prostředků EU.
 
Vzhledem k srážkovému deficitu z posledních let a nutnosti zadržovat vodu v krajině, hledáme nová místa, kde by bylo vhodné budovat nové vodní plochy. Aktuálně probíhá projektová příprava na vybudování nové vodní plochy mezi rybníky Magát a Kameňák. Dále pak projektujeme stavební úpravy a modernizaci rybníka Kameňák. Na tyto projekty se budeme snažit opět zajistit dotační prostředky. O dalším vývoji tohoto záměru vás budeme informovat. Město Pacov je otevřeno nápadům na další vhodné vodní plochy.
 
Lukáš Vlček, starosta města
 
Share Button